แม่ฮ่องสอน-เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แจกสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองที่ได้รับผลกระทบ จากไวรัสโควิด 19 จำนวน 220 ชุด

37

18 เม.ย.63 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับทีมงานสะพานบุญครูหนึ่ง หรือนายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำเครื่องอุปโภคบริโภค แจกข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำมันพืช หน้ากากอนามัย และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 จำนวน 220 ชุด โดยมีนายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับทีมงานสะพานบุญครูหนึ่งร่วมแจก ผู้ที่มารับของแจกมีการเว้นระยะห่าง และใส่หน้ากากปิดปากจมูกทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด 19

นายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแจกอาหารให้กับประชาชนในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยจะแจกให้ประชาชนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งผู้ที่มารับสิ่งของจะต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเอง และสิ่งของที่นำมาแจกให้กับประชาชนนี้ ได้รับบริจาคมาจากผู้มีจิตศรัทธาในบุญกุศล หลังจากที่ตนได้ขอรับบริจาคทางสื่อออนไลน์ ก็มีประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และต่างจังหวัด แจ้งความประสงค์ บริจาคเงินและสิ่งของมาให้จำนวนมาก จึงได้นำมาจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำมันพืช และสิ่งของอื่น มาแจกให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน