มุกดาหาร-ศุลกากรมุกดาหาร ตรวจยึด อายัดสินค้าหลบเลี่ยงศุลกากร

49

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามด่านศุลกากรมุกดาหาร ได้เข้าตรวจสอบลานคัดแยกสินค้า บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเอกชน ตั้งอยู่ริมถนนบายพาสเลี่ยงเมืองมุกดาหาร-นครพนม ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผลการตรวจสอบพบสินค้าประเภท เครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ ปรอทวัดไข้ เมืองกำเนิดประเทศจีน ( China ) จำนวน 1,893 หีบห่อ แยกเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ 2,500 ชิ้น ปรอทวัดไข้ 800 ชิ้น และหน้ากากอนามัยเมืองกำเนิดประเทศเวียดนาม จำนวน 12,500 ชิ้น เจ้าหน้าที่จึงสงสัยว่า เป็นสินค้าที่ไม่ผ่านศุลกากรโดยถูกต้อง เป็นของต้องห้าม ต้องกำกัด ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ของดังกล่าวจึงอาจเป็นความผิด มาตรา 242 ,243 , 244 , 246 ประกอบมาตรา 166 , 167 และ252 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560

ตามนโยบายกรมศุลกากร โดยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รษก.ทปษ. ด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นายศิริชัย คุณาบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 และนายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายด่านศุลกากรมุกดาหาร ดำเนินการตามนโยบายเพื่อเข้มงวด การลักลอบหนีศุลกากร การสำแดงเท็จการหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อกำกัด ในการนำสินค้าเข้ามาอาณาจักร หรือส่งออกสินค้าไปนอกอาณาจักร ซึ่งสินค้าที่เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (Covid-19) โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ และหน้ากากอนามัย

จากนั้นเจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงได้ตรวจยึดอายัด เครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ ปรอทวัดไข้ และหน้ากากอนามัยของกลางทั้งหมด ส่งด่านศุลกากรมุกดาหาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป..

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร