ประธานสภา อบจ.อุบลฯ รับมอบแอลกอฮอล์พร้อมเจลจาก โรงแป้งเอี่ยมอุบล จำกัด จำนวน 3,000 ลิตร ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

24

อุบลราชธานี – ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ จาก โรงแป้งเอี่ยมอุบล จำกัด จำนวน 3,000 ลิตร ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่องค์การบิหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกันจัดกิจกรรมปรบมือเป็นกำลังใจ ขอบคุณ ชื่นชม และแสดงพลังความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นเวลา 5 นาที และเพื่อให้กำลังใจแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยและรับมือกับสถานการณ์โรคโควิด-19 จากนั้นนายสมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล และนางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงแป้งเอี่ยมอุบล จำกัด ได้เดินทางมามอบแอลกอฮอล์พร้อมเจลล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 3,000 ลิตร ให้กับองค์การบิหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบิหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และนางพิมพกาญจน์ พลสมัคร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะนำแอลกอฮอล์พร้อมเจลล้างมือที่ได้รับทั้งหมดมอบให้กับสมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี (ส. อบจ.)นำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

ด้านนายสมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล กล่าวว่า ตนเองเป็นคนโคราชแต่มาทำธุรกิจที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเชื้อโรคที่น่ากลัวมาก ในฐานะที่เป็นคนไทย จึงอยากทำหน้าที่ของคนไทยที่จะช่วยกันโดยได้เตรียมแอลกอฮอล์ประมาณ 1 แสนลิตรเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

////////////////////// วัชรพล(วิชิต)/อุบลราชธานี