ส.ส.เขต 1 ศรีสะเกษนำเงินเดือนซื้อแอลกอฮอล์แจกต้านโควิด

142

ผู้แทนราษฎร ศรีสะเกษ เขต 1 นำเงินเดือนตนเองมาซื้อหาเทอร์โมสแกน หน้ากาก แอลกอฮอล์ เฟสซิว แจกไปตามหมู่บ้าน, ตาม รพ.สต., สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ด้วยการทยอยซื้อทุกเดือนตามเงินเดือนเบี้ยประชุมที่ได้รับ

วันที่ 6 เมษายน 2563 ที่ ศูนย์ประสานงาน พรรคภูมิใจไทย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 1 ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีตัวแทนจากสถานีตำรวจ, รพ.สต. อบต. และพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐ ที่ได้รับการประสานในการเดินทางมารับอุปกรณ์ในการนำไปช่วยกันระดมป้องกัน ตรวจคัดกรอง ต่อต้านเชื้อโรคไข้โควิด-19 ซึ่งอุปกรณ์ที่ส่งมอบให้ในวันนี้ประกอบด้วย หน้ากากผ้า ก็ด้วยนำผ้าไปมอบให้กลุ่มอาชีพได้ช่วยเย็บเป็นหน้ากากที่ถูกหลักอนามัย เทอร์โมสแกรน ก็ได้สั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ถูกตามกฎหมาย มีมาตรฐานสากลรับรองคุณภาพ เฟสซิว ที่มีจิตอาสาจัดทำมามอบผ่านไปให้ยังเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการคัดกรอง ทำหน้าที่ดูแลประชาชน รวมทั้ง แอลกอฮอล์ ที่สั่งซื้อจากผู้แทนจำหน่ายที่มีมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย มีใบรับรองคุณภาพที่แท้จริง โดยทั้งหมดได้ทยอยนำเงินเดือน ตามเบี้ยประชุม ที่ได้รับในตำแหน่ง ส.ส.ในแต่ละเดือน นำไปจัดซื้อมาแจกให้หน่วยงาน มามอบให้ชาวบ้านผ่านผู้นำชุมชน เพื่อต้องการให้ประชาชนได้ใช้ในการดูแลตนเอง แต่ก็ขอยืนยันว่า การล้างมือที่ถูกวิธีด้วยสบู่ ยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิดเข้าสู่ร่างกาย และร่วมมือกับรัฐบาล ด้วยการอยู่บ้านช่วยชาติ จะดีที่สุด

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ตนได้นำเงินเดือนมาสั่งซื้อเทอร์โมสแกน มาจากผู้นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสินค้าก็จะทยอยเดินทางนำเข้ามาทุกสัปดาห์ เมื่อได้มาก็จะนำมาแจก ส่วนเฟสซิวก็จะมีจิตอาสากลุ่มต่างๆ มาทำให้เพราะเขาเห็นเราไปแจกตามหมู่บ้าน ชุมชน แจกเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดูแลประชาชน ทั้ง รพ.สต.แพทย์ – พยาบาล ใน รพ.ต่างๆ ตำรวจ เขาก็จะได้ทำหน้าที่อย่างปลอดภัย และนำมามอบให้เป็นตัวแทน เพื่อนำไปแจกให้ หน้ากากผ้า ตอนแรกก็ซื้อ แต่เนื่องจากมีจำนวนเยอะ ระยะหลังก็จะซื้อผ้าไปให้กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสารพัดช่าง ช่วยกันตัดเย็บ นำมาแจก ส่วนแอลกอฮอล์ ก็จะสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายที่ขายส่ง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกหมู่บ้านในเขต 1 อำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภอวังหิน ซึ่งตัวเทอร์โมสแกน เราจะเน้นในการแจกไปตามเจ้าหน้าที่ รพ.สต. แจกเจ้าหน้าที่ตำรวจ แพทย์ – พยาบาล ตามจุดคัดกรอง ที่จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบตรวจคัดกรองประชาชนที่ยังเดินทางไปมา ผ่านจุดคัดกรองเพื่อป้องการแพร่เชื้อ ช่วยกันด้วย ซึ่งแอลกอออล์ก็จะแจกไปทุกหมู่บ้าน ตำบล ผ่านผู้นำ ก็ขอให้ประชาชนไปรับ ไปแบ่งกันไปใช้ได้เป็นระยะๆ เท่าที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง แต่ตนก็ขอยืนยันว่า การล้างมือด้วยสบู่ เท่านั้น ที่เป็นหนทางที่ปลอดภัยมากที่สุดจากการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมการกักตนเองอยู่ภายในบ้านพักอาศัย ไม่จำเป็นอย่าออกมา ซึ่งงบประมาณ ส.ส.นั้นช่วงนี้ก็ไม่มี ต้องใช้เงินเดือนผู้แทนนำไปซื้อมาแจก เพราะตนเป็นผู้แทนของประชาชน ซึ่งขอบอกว่า เงินเดือน ส.ส.พรรครัฐบาล กับ พรรคฝ่ายค้าน ก็เท่ากัน เบี้ยประชุมก็เท่ากัน ไม่มีงบประมาณเหมือนกันในช่วงนี้ หากพอที่จะช่วยอะไรกันได้ตนก็ขอช่วยประชาชนในเขตตนไปก่อนแล้วกัน ส.ส.กล่าว

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ