บึงกาฬ-พินิจส่งตัวแทนมอบชุดPPEให้แพทย์พยาบาลใส่ป้องกันควบคุมโรคโควิค

28

วันที่ 5 เม.ย. เวลา 14.00 น. นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ร่วมกับ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานบริษัท คาราบาวแดง กรุ๊ป นายอนุชิต ปุรสาชิต โรงน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด นายปรีชา ชัยรัช และมูลนิธิศาลเจ้าปู่ –ย่าอุดรธานี มอบหมายให้นายสมภพ สุนันทนาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นตัวแทน ส่งมอบชุดป้องกันสำหรับปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคโควิด – 19 หรือชุด PPE จำนวน 15 ชุด ให้กับโรงพยาบาลปากคาด เพื่อให้โรงพยาบาลนำไปจัดสรรให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรค โควิค- 19 ใส่ป้องกันตนเอง โดยมี นพ.จรูญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากคาด เป็นตัวแทนรับมอบ ที่หน้าโรงพยาบาลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ .

บรรยายภาพ////นายสมภพ สุนันทนาม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นตัวแทน ส่งมอบชุดป้องกันสำหรับปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคโควิด – 19 หรือชุด PPE จำนวน 15 ชุด ให้กับโรงพยาบาลปากคาด เพื่อให้โรงพยาบาลนำไปจัดสรรให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรค โควิค- 19 ใส่ป้องกันตนเอง โดยมี นพ.จรูญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากคาด เป็นตัวแทนรับมอบ ที่หน้าโรงพยาบาลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ .