เลย-สนธิกำลังตวจสกัดตาม พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน

151

จ.เลย จัดกำลังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดมตั้งจุดตรวจ สกัด ป้องกันและจับกุมผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินป้องกันการระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อเวลา 21.30-04.00 น.วันที่ 5 เม.ย.2563 จ.เลย พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28/ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท.) มอบหมายให้ นายทหารเวรอำนวยการ กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. /ศรมน.จว.ล.ย. ประจำวัน บูรณาการประสานการปฏิบัติสนธิลัง 3 ฝ่าย (พลเรือน ตำรวจ ทหาร) การตั้งด่านตรวจ ,และสายตรวจ การฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในการที่จะจำกัดการแพร่ระบาดของโรคโคโร่น่า 2019 (COVID-19) เพื่อไม่ให้ขยายออกไปเป็นวงกว้าง ในภาวะฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัดเลย

การสนธิกำลังครั้งนี้ มีกำลังจาก กอ.รมน. จังหวัด ล.ย./บก.ควบคุม ฯ ในพื้นที่ จ.เลย อัตรากำลังมีทั้ง สห.มทบ.28 สนับสนุนพื้นที่ อ.เมืองเลย ชป.1 สนับสนุนพื้นที่ อ.เชียงคาน ชป สนับสนุนพื้นที่ อ.วังสะพุง ชป.3 สนับสนุนพื้นที่ อ.ภูเรือ ชป.4 ,ตร.ภ.จว.เลย (๑๔ อำเภอ) และจากฝากปกครองจังหวัดเลย รวมทั้งสิ้น 260 นาย ด้านการปฏิบัติ โดยใช้สายตรวจรถยนต์และจักยานยนต์ ร่วมปฏิบัติกับสายตรวจ ,จุดตรวจ โดยการประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฏหมายและออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่ อ.เมืองเลย ส่วน พื้นที่ อ.เชียงคาน ใช้สายตรวจรถยนต์และจักยานยนต์ ร่วมปฏิบัติกับสายตรวจ ,จุดตรวจ โดยการประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฏหมายและออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่ อ.วังสะพุง ใช้สายตรวจรถยนต์และจักยานยนต์ ร่วมปฏิบัติกับสายตรวจ ,จุดตรวจ โดยการประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายและออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่ อ.ภูเรือ ใช้สายตรวจรถยนต์และจักยานยนต์ ร่วมปฏิบัติกับสายตรวจ ,จุดตรวจ โดยการประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายและออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ

เส้นทางการออกตรวจ ประกอบด้วย ทางหลวงหมายเลข 201 ,ถนนมะลิวัลย์ ,ถนนเจริญรัฐ ,ถนนพิพัฒน์มงคล , ถนนนกแก้ว และถนน เลย – เชียงคาน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ และ ถนนคนเดินเชียงคาน พื้นที่ อ.วังสะพุง ทางหลวงหมายเลข 2016 และทางหลวงหมายเลข 210 และทางหลวงหมายเลข 21

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย