เลย-แรงงานลาวนับร้อยขอกลับประเทศที่ด่านชายแดนท่าลี่

66

วันที่ 4 เม.ย.63 ผู้สื่อข่าวเดินทางไป อ.ท่าลี่ จ.เลย มีนายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย นายประมวล ลาภจิตต์ หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย พร้อมด้วย ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ ศรีวิบูลย์ รอง.สว.ตม.จ.เลย เดินทางไปเพื่อตรวจและเยี่ยมพบปะกับ แรงงานชาว สปป.ลาว กว่า เกือบ 100 คน ที่เดินทางมาจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อจะข้ามแดนไปยังภูมิลำเนาที่ฝั่ง สปป.ลาว แต่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เนื่องจากรัฐบาล สปป.ลาว ปิดพรมแดน จึงมารอกันที่ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง(สะพานมิตรภาพน้ำเหือง ไทย-ลาว) บ้านนากระเซ็ง หมู่ 4 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย

นายประมวล ลาภจิตต์ หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย กล่าวว่า แรงงานชาวลาวเหล่านี้ จ.เลย จึงให้พักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวศาลาการเปรียญวัดลาดปู่ทรงธรรม (พระธาตุสัจจะ) ต.ท่าลี่ ละที่วั ร.ร.บ้านหาดพระ ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ฯรวม 2 แห่งด้วยกัน มีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย (ปภ.จ.เลย) นำอาหาร น้ำดื่ม ฯ จากโรงทานโรงน้ำแข็งกิจวารี – ทิพย์วารี จ.เลย ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จุดตรวจร่วม อส.อ. ท่าลี่ ที่ จุดตรวจบ้านโนนสว่าง ต.ท่าลี่ แพทย์และบุคลา กรทางสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าลี่ รวม 100 ชุด อนึ่ง ในระยะยาว นั้น จ.เลย จะใช้เงินทดรองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้ง จ่ายเป็นค่าอาหารประกอบเลี้ยงแก่แรงงานด่างด้าวชาว สปป.ลาว รอกลับประเทศ ซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณ 100 คน และยังคงทยอยเดินทางกลับ เพิ่มขึ้นอีกเรื่อย ๆ มื้อละ 50 บาท วันละ 3 มื้อ/คน

นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้มอบหมายให้ตนมาดูแลและจัดเตรียมสถานที่แก่ชาวลาวที่ไม่สามารถข้ามประเทศได้เนื่องจากการปิดพรมแดน พร้อมจัดงบประมาณทางราชการลงมาดูแลจัดอาหาร เครื่องใช้ส่วนตัวที่พักให้ และต้องกักตัวอย่างน้อย 14วัน ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข มีการตรวจคัดกรองไข้ทุกวันและดูอาการด้วย และจะออกใบรับรองให้ นอกจากนี้ยังจัดเวรยาม จนท.รักษาความปลอดภัย ห้ามการเข้า-ออกอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชม. แม้ชาวลาวจะขอไปกักตัวเองที่บ้านเกิดก็ไม่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ ส่วนแรงงาน 2 รายที่เดินทางมาจาก จ.ชลบุรีและ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ตรวจคัดกรองไข้ปรากฏว่าไข้สูงเกินนั้นได้ให้ แพทย์นำไปแยกพักแล้ว

ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ ศรีวิบูลย์ รอง.สว.ตม.จ.เลย เปิดเผยว่า การเดินทางเข้า-ออก นั้น สปป.ลาวมีหนังสือส่งมายังด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็งว่าปิดพรมแดนตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย ถึง 19 เม.ย. 63 และจะแจ้งประกาศมาอีกครั้งว่าจะปิดหรือปิดพรมแดนหรือไม่ จึงต้องนำมากักตัวตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินของไทย ส่วนการที่ชาวลาวกังวลเรื่องหนังสือเดินทางจะหมดอายุนั้น หนังสือเดินทางจะหมดหรือหมดอายุ เรื่องนี้ทาง สตม.ได้นำเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาขอผ่อนผันให้มีอายุถึง 26 เม.ย.63 หากได้รับการอนุมัติก็จะคร่อมกับกำหนดที่ทาง สปป.ลาวเปิดประเทศ จึงสามารถแก้ปัญหานี้ได้

จากการสอบถามชาวลาวส่วนใหญ่กล่าวถึงเหตุที่ต้องมาขอข้ามประเทศทั้งๆที่ปิดพรมแดนแล้ว เนื่องจาก นายจ้างยังไม่จ่ายค่าแรงหรือ เงินเดือนไม่ออก จึงไม่มีเงินเดินทางกลับ และการข่าวสับสนมีแรงงานที่เดินทางกลับบ้านก่อนหน้านี้บอกว่าสามารรถข้ามพรมแดนแดนได้ จึงพากันมาในช่วงนี้โดยมากันตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.แล้ว ที่ต้องการมากคือกลับบ้านเกิดและหากกักตัวก็อยากกักตัวที่ สปป.ลาว มีข้าว อาหาร และมีญาติและครอบครัวคอยดูแล

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย