ขนส่งมุกดาหารตรวจเข้มรถลักลอบขนแรงงานชาวลาว

49

จังหวัดมุกดาหาร ประกาศดำเนินการจับกุม รถขนส่งสาธารณะ ตาม พรบ.ขนส่ง ระงับการเดินทางเข้าออกจุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ของบุคคลอย่างเคร่งครัด
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า จะดำเนินการระงับการเดินทาง เข้า-ออก ของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)

ตามที่จังหวัดมุกดาหารได้มีคำสั่งที่ 1218/2563 ระงับการเดินทาง เข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรเป็นการชั่วคราว ยกเว้นการนำเข้า ส่งออกสินค้าตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากรและสินค้าผ่านแดน โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถสินค้าและคนประจำรถคันละไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ( มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ) นับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นมานั้น
ปัจจุบันยังคงมีแรงงานชาวลาว เดินทางมายังจังหวัดมุกดาหาร ประสงค์ข้ามแดนไปยัง สปป.ลาว ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก เพื่อแก้ไขปัญหา จังหวัดมุกดาหารจึงได้ผ่อนผันให้แรงงานดังกล่าว เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยง ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร จึงประกาศ ระงับการเดินทาง เข้า-ออก ของบุคคล อย่าง เคร่งครัด โดยจะไม่มีการผ่อนผันให้เดินเข้า-ออก ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เน้นให้เจ้าหน้าที่กวดขันการจับกุม รถโดยสารขนส่งสาธารณะ ที่ขนส่งแรงงานชาว สปป.ลาว เข้ามายังจังหวัดมุกดาหาร และให้ดำเนินการตามกฏหมายอย่างเข้มงวด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาว ณิราวรรณ ปัญสุทธิ์ ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่บริเวณหน้าด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เพื่อตรวจเข้มรถทัวร์โดยสารปรับอากาศ และรถตู้รับจ้าง ที่ขนแรงงาชาวลาวมาส่งที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อข้ามไปยังแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และสามารถจับกุมรถทัวร์โดยสารปรับอากาศ ได้จำนวน 1 คน ทราบชื่อ นายธนกฤต ขาวผ่อง คนขับรถทัวร์โดยสาร สาย 25 และนาย บรรยง ทรงศรี คนขับรถตู้รับจ้าง โดยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก มาตรา 39 โดยมีการปรับขั้นต่ำคันละ 2,000 บาท

นางสาว วณิราวรรณ ปัญสุทธิ์ ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ได้จับกุมรถทัวร์ปรับอากาศ สายกรุงเทพ – อุบลราชธานี สาย 25 เนื่องจากว่ามีการขนส่งแรงงานชาวลาวมาจากกรุงเทพมหานคร โดยไม่ถูกตามกฎหมาย และไม่มีใบอนุญาตออกนอกเส้นทาง กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก มาตรา 39 ที่นำรถออกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการปรับขั้นต่ำคันละ 2,000 บาท ต่อคัน คาดว่าจะมีมาตรการจับกุมตลอดทั้งวัน อีกส่วนหนึ่งใช้มาตรการเกี่ยวกับรถส่วนบุคคลที่ขนแรงงานชาวลาวมาก็ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายลงโทษ ส่วนนี้ก็จะเป็นการบังคับใช้ผู้ที่นำรถไม่ถูกประเภทการขนส่ง มีโทษทั้งจำ และปรับ โดยเบื้องต้นจำคุก 1 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท นางสาวณิราวรรณ กล่าว

ทั้งนี้แรงงานชาวลาวที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 นั้น ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานด่านสุดท้ายที่มีโอกาสติดเชื้อโรคไวรัส วอนผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยแก้ปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองตามแนวชายแดนอื่น ๆ ต่อไป..

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร