มุกดาหาร-ผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ แจกประชาชนฟรี

34

มุกดาหาร – องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ สำหรับแจกประชาชนฟรี เพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

วันที่ 1 เมษายน 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนจังหวัดมุกดาหร

ทั้งนี้ประชาชนที่ต้องการรับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้นำขวดหรือภาชนะของตนเองมาขอรับเจลอลกอฮอล์ล้างมือ ได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร บริการฟรี

สำหรับจังหวัดมุกดาหาร ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร เข้มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หลังพบผู้มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค สะสม 144 ราย โดยผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ ไม่พบเชื้อ 131 ราย พบเชื้อสะสม 4 ราย และรอผลการตรวจ 9 ราย..

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร