สงขลา-ผู้ว่าฯเปิดโรงพยาบาลสำรองเตรียมรองรับผู้ป่วยโควิด 19 รองรับได้ 49 เตียง พบสงขลามีผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 29 ราย รักษาหายแล้ว 14 ราย

17

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 เม.ย. 63 ที่โรงพยาบาลนาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.สงขลา แพทย์ และพยาบาล เปิดศูนย์อภิบาลผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.สงขลา ที่โรงพยาบาลนาหม่อม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับบุคลากรการแพทย์ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดที่ต้องแบกรับหน้าที่โดยตรง

โดย นายจารุวัฒน์ ได้พูดคุย และมอบดอกไม้ให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่มีจิตอาสาเข้ามาดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่ศูนย์อภิบาลผู้ป่วยโควิด 19 ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน แห่งนี้ พร้อมกับเผยว่า โรงพยาบาลรัฐและเอกชนใน จ.สงขลา ได้ร่วมมือดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 และได้เปิดตึกโรงพยาบาลนาหม่อม จำนวน 49 เตียง ไว้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนแล้ว

โดยมีการแยกตึกผู้ป่วยออกเป็นเอกเทศไม่เกี่ยวข้องกับส่วนอื่นๆ และมีการมอบหมายให้แพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนจากภายนอกมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาดูแลรักษาผู้ป่วย โดยแยกคนละตึกกับผู้ป่วยปกติที่เดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลนาหม่อม และเมื่อหายเป็นปกติแล้ว ก็จะนำไปพักฟื้นที่อาคารบริบาลผู้สูงอายุ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อ.เมืองสงขลา ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( ม.อ. ) ได้เปิดให้เป็นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 ( Songkhla Covid – 19 Recovery Camp) เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด 19 โดยเฉพาะ

ทั้งนี้ทางสำนักงานสาธารณสุข จ.สงขลา ได้เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ใน จ.สงขลา ณ วันที่ 1 เม.ย. พบว่า มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 3 ราย จากกลุ่มดาวะห์ รวมผู้ป่วยสะสม 29 ราย รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 14 ราย เหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 15 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีอาการหนัก 1 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา