ศรีสะเกษ-ตบมือกึกก้องผ่านออนไลน์ ให้กำลังคุณหมอ

70

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะ ส.อบจ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ข้าราชการ ในสำนักงาน ออกมาร่วมกันตบมือกึกก้อง เพื่อส่งผ่านออนไลน์ ไปเป็นกำลังใจให้กับคณะแพทย์ หมอ พยาบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่หน้าด่าน การรักษา ดูแลผู้ป่วย โรคไข้โควิด ทั่วประเทศไทย อยู่ในขณะนี้

วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย รองนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ปลัด อบจ. ข้าราชการในสังกัด ได้ร่วมกันออกมายืนระยะห่างเพื่อความปลอดภัย สวมหน้ากากอนามัย ตามคำแนะนำของคุณหมอ ก่อนที่ร่วมกันแสดงออกทางสัญลักษณ์ ด้วยการตบมือ เพื่อให้กำลังใจแก่คณะแพทย์ หมอ พยาบาล ที่กำลังทำงานอย่างหนัก ในการดูแล เฝ้าระวัง คัดกรอก รักษา ใกล้อยู่กับผู้ป่วย ตากการคิดเชื้อไข้โควิด19 อยู่ในขณะนี้ พร้อมกับการร่วมรณรงค์ ในการทำตามคำแนะนำของคุณหมอ ด้วยการอยู่บ้าน  ซึ่งองค์การบริการส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้แบ่งเจ้าหน้าที่ครึ่งหนึ่ง ให้ทำงาน ส่งงานอยู่ที่บ้านของตนเอง หากไม่มีงานอะไรที่เร่งด่วน ไม่ต้องมาทำงานที่สำนักงาน อบจ. ศรีสะเกษ และขอความมือ ในการอยู่บ้าน ดูแลรักษาตนเอง กินร้อน ใช้ช้อนแยกจากทุกคนในบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงในการติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของคนทั้งชาติ

ขณะเดียวกัน ณ ศูนย์ต่อต้านฉุกเฉินโรคไข้โควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ ชี้แจงข้อมูลประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีผู้ป่วยติดเชื้อ 6 คน และหายแล้ว 1 คน ยังคงรักษาที่โรงพยาบาล จำนวน 5 คน จากการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 14,124 คน พบกลุ่มเสี่ยงรายใหม่ที่ต้องเฝ้าระวังโรค 14 วัน เพิ่มขึ้นเป็น 5 ราย รวมยอดสะสม 304 ราย ทั้งนี้ บุคคลที่ได้เฝ้าระวังครบ 14 วัน และไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 219 ราย และยังอยู่ในระยะที่ต้องเฝ้าระวัง (ไม่ครบ 14 วัน) จำนวน 85 ราย สำหรับผู้ที่นอนสังเกตุอาการที่โรงพยาบาล แยกเป็นกลุ่มเสี่ยง (สัมผัสผู้ป่วย) จำนวน 3 ราย และกลุ่มที่สังเกตุอาการที่เข้าข่ายต้องสอบสวนโรค จำนวน 13 ราย

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ