ลพบุรี-ผู้ว่าฯลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสักและแม่น้ำลพบุรี

72

ลพบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสักและแม่น้ำลพบุรี เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ และผลไม้ในพื้นที่3อำเภอ

วันที่30 มีนาคม 2563 นายสุปกิต โพธิปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะได้ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตั้งแต่ปากคลองซอย 22 ขวา หมูที่ 6 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตลอดสายคลอง จนถึง waste way (ตอนบ้านกล้วย) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีที่สูบทอยน้ำจากคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสักและแม่น้ำลพบุรี เพื่อให้ประชาชนไว้สำหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ และผลไม้ในจังหวัดลพบุรี หลังจากนั้นได้เดินทางต่อเพื่อไปตรวจสอบพื้นที่และปริมาณน้ำในแม่น้ำบางขาม ตั้งแต่ตำบลบางพึ่ง ตำบลมหาสอน ตำบลบ้านชี ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จนถึงหมู่ที่ 8 ตำบลบางลี่ เพื่อตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสูบน้ำเพื่อนำไปทำประปาหมู่บ้านของตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูล ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้

โดยทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้กล่าวว่าลพบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเติมน้ำลงสู่แม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำบางขาม เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ และผลไม้ในพื้นที่3อำเภอ

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายสุปกิต โพธิปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะได้ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตั้งแต่ปากคลองซอย 22 ขวา หมูที่ 6 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตลอดสายคลอง จนถึง waste way (ตอนบ้านกล้วย) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีที่สูบน้ำจากคลองชลประทานชัยนาทป่าสักลงสู่แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำบางขามเพื่อเติมน้ำในแม่น้ำสายหลักทั้ง2สายเพื่อไว้สำหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ และผลไม้ในจังหวัดลพบุรี หลังจากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่และปริมาณน้ำในแม่น้ำบางขาม ตั้งแต่ตำบลบางพึ่ง ตำบลมหาสอน ตำบลบ้านชี ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จนถึงหมู่ที่ 8 ตำบลบางลี่ เพื่อตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสูบน้ำเพื่อนำไปทำประปาหมู่บ้านของตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูล ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้

ทางด้านนายสุปกิต โพธิปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่าปริมาณน้ำต้นทุนในปีนี้ มีน้อยกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา โดยทางจังหวัดลพบุรีได้รับความร่วมมือจากสำนักงานชลประทานที่ 10 กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบ ในหลายพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี เลยพบว่ายังมีบางพื้นที่ ที่ยังขาดแคลนน้ำเพื่อนำไปใช้อุปโภคและบริโภคและการปลูกพืช สอนทำไม้ยืนต้น ทางจังหวัดลพบุรีถึงได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอนุมัติเงินงบประมาณ เชิงป้องกันและยับยั้ง เพื่อที่จะมาใช้ในการป้องกันการใช้น้ำ ประปาและพืชสวน ส่วนในเรื่องของไร่นา ปลูกข้าว ได้มีการขอความร่วมมือ กับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ให้งดการปลูกข้าวไปก่อน เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำมาก สำหรับการแก้ไขในครั้งนี้ ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากคลองชัยนาท- ป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญของตราจังหวัดลพบุรี ที่มีการระบายน้ำและสูบน้ำเข้ามาจากแม่น้ำเจ้าพระยา และได้มีการสูบน้ำส่งต่อไป ตามลำคลองส่งน้ำต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ใช้น้ำและนำไปผลิตน้ำประปา อีกด้วยซึ่งในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำครั้งนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 5 จุดเพื่อที่จะส่งน้ำไปช่วยประชาชนในพื้นที่ 3 อำเภอ 13 ตำบล ซึ่งสามารถ นำน้ำไปใช้ในการดูแลพืชผล และต้นไม้ยืนต้น โดยในพื้นที่ของอำเภอเมืองได้แก่ กระท้อนซึ่งเป็นผลไม้ที่สำคัญของจังหวัดลพบุรีซึ่งได้รับรองจาก GIด้วย รวมทั้งในเรื่องสำคัญคือผลิตน้ำประปาอีกด้วย

ภาพ/ข่าว อนันต์ อ่ำทอง / ลพบุรี