สุรินทร์-ชาวนาเมืองช้าง! เริ่มเก็บปอเทืองไว้ทำพันธุ์ขาย สร้างรายได้แทนทำนาปรังที่เสี่ยงต่อการขาดทุน

44
smart

เกษตรกรใน อ.สังขะ ฝ่าวิกฤตแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปี เปลี่ยนปลูก “ปอเทือง” พืชทางเลือกใหม่ สร้างรายได้แทนทำนาปรังที่เสี่ยงต่อการขาดทุน เพราะขาดน้ำลำต้นแคระแกรน เผยปลูกปอเทืองใช้ต้นทุนต่ำและทนแล้ง นอกจากเก็บเมล็ดพันธุ์ขายแล้วยังสามารถไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดปรับคุณภาพดินรับการทำนาปีได้เป็นอย่างดี

smart

วันที่ 30  มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตำบลเทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เกษตรกรใน อ.สังขะ ฝ่าวิกฤตแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปี เปลี่ยนปลูก “ปอเทือง” พืชทางเลือกใหม่ สร้างรายได้แทนทำนาปรังที่เสี่ยงต่อการขาดทุน เพราะขาดน้ำลำต้นแคระแกรน เผยปลูกปอเทืองใช้ต้นทุนต่ำและทนแล้ง นอกจากเก็บเมล็ดพันธุ์ขายแล้วยังสามารถไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดปรับคุณภาพดินรับการทำนาปีได้เป็นอย่างดี “ปอเทือง” เป็นพืชตระกูลถั่วกำลังได้รับความนิยมจากเกษตรกรในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ หลังจากต้องประสบปัญหาแล้งซ้ำซากทุกปีเกษตรกรเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับภาวะแล้งร้อน โดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับการปลูกข้าวนาปรังหรือพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ที่ฝืนปลูกมาหลายปีท้ายสุดต้องขาดทุน ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ ล่าสุดหน้าแล้งปีนี้ที่ อ.สังขะ จ.สุรินทร์  หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จแล้ว มีเกษตรกรหันมาปลูกปอเทืองแทนการทำนาปรัง รวมกันแล้วมากกว่า 100 ราย เกษตรกรเหล่านี้ต่างให้เหตุผลที่เลิกทำนาปรังเหมือนกันว่า หากฝืนทำนาหน้าแล้งต่อมีแต่ความเสี่ยง ได้ผลผลิตข้าวเปลือกน้อย เพราะไม่มีน้ำมากพอ “ปอเทือง” ไม่ต้องการน้ำมาก ไม่ต้องดูแลรักษามาก ให้ผลผลิตดี จึงเป็นพืชทางเลือกใหม่

นายม่วง จรจอม อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 34 ม.9 เกษตรกร ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เปิดเผยว่า หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จแล้ว หันมาปลูกปอเทือง ในช่วงฤดูแล้ง แทนการทำนาปรัง ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายในช่วงฤดูแล้ง โดยไปซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 50 กก. มาหว่านในพื้นที่นาทั้ง 10 ไร่ ใช้เวลาจากเริ่มปลูกจนไถกลบประมาณ 55 – 65 วัน หรือถ้าจะเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ขายจะเวลาประมาณ 120 วันหว่านเมล็ด 7 – 10 ก.ก.ต่อไร่ โดยหว่านบนดินแล้วคราดกลบ หรือใช้จอบหมุนตีผิวดิน กลบบางๆ ได้ หรือหว่านขณะฝนตก วิธีนี้ไม่ต้องทำอะไร ถ้าฝนตกปรอยๆ ต่อเนื่องยิ่งดี อัตรางอกสูงถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ในกิโลกรัมละ 18 – 20 บาท โดยในปีนี้แปลงตนได้ทดลองใช้วิธีเก็บเกี่ยวโดยใช้รถเกี่ยวข้าว เพื่อมาคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดว่าคุ้มค่าหรือไม่ ปรากกฎว่าเก็บผลผลิตได้ทั้งหมด 800 กิโลกรัมในพื้นที่ 10 ไร่ นับว่าคุ้มทุนเป็นอย่างมากประหยัดทั้งเวลาและแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต

smart

นอกจากนี้ ต้นตอปอเทือง  ยังเป็นปุ๋ยชีวภาพชั้นดีให้กับดิน เพราะเมื่อนำรถไถมาไถกลบต้นปอเทือง ก็จะเป็นปุ๋ยสดไว้สำหรับเตรียมการทำนาปีในฤดูกาลที่จะมาถึง และจากนี้ในช่วงที่ดอกปอเทืองสีเหลืองสวยเป็นบริเวณกว้าง จึงทำให้มีประชาชนมาแวะชมและถ่ายรูปเป็นจำนวนมากอีกด้วย

ภาพ/ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร/ รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์