ยะลา-รถไฟหยุดวิ่ง ทุกเส้นทางลงในพื้นที่ 3 จชต. ยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัส COVID-19

23

สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จ.ยะลา มีความรุนแรงมากขึ้น จึงต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อเป็นการควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)ได้มีการประกาศปิดการจราจรผ่านจังหวัดยะลา ทุกเส้นทาง โดยรถไฟทุกเส้นทางที่ลงมายัง จ.ปัตตานี – ยะลา – นราธิวาส ปิดการเดินรถทุกเส้นทาง สุดปลายทางที่ชุมทางหาดใหญ่ จ.สงขลา จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน 

วันนี้ 30 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  1. ขบวนรถไฟ 448 สุไหงโกลก – หาดใหญ่ ไม่มีเดินรถ 2. ขบวน 452 สุไหงโกลก – หาดใหญ่ ไม่มีเดินรถ 3. ขบวน 453 ยะลา – สุไหงโกลก ไม่มีเดินรถ 4 .ขบวน 456 ยะลา – หาดใหญ่ ไม่มีเดินรถ 5. ขบวน 175/463/451/447 หาดใหญ่ – สุไหงโกลก ไม่มีเดินรถ 6. ขบวน 455  หาดใหญ่ – ยะลา ไม่มีเดินรถ

สรุปขบวนรถทุกขบวน ปลายทางหาดใหญ่ ช่วงหาดใหญ่ – สุไหงโกลก ไม่มีเดินรถ จนกว่าสถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 จะคลี่คลายไป

สำหรับสถานีรถไฟยะลา เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ในช่วงเช้านี้ มีพนักงานของสถานีรถไฟ ได้ช่วยกันทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัส COVID-19 อีกด้วย ส่วนบรรยากาศรอบๆสถานีรถไฟ ซึ่งเป็นร้านอาหาร ร้านน้ำ และร้านของฝากยะลา

ปิดร้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัส COVID-19

ภาพ/ข่าว อะหมัด/มาวันดี/ยะลา