ศรีสะเกษพบติดเชื้อโควิดเพิ่มมาอีก 1 ราย เป็นนักศึกษาติดเชื้อจาก กทม.

1272

จังหวัดศรีสะเกษ ตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้โควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นนักศึกษา เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครบิดามีอาชีพขับแท๊กซี่ รวมมีผู้ป่วยแล้ว 4 ราย หาย 1 ราย ขณะที่ ผู้ป่วยเฝ้าระวังอยู่ 6 ราย รพ.สต.ประชุมเครียด

วันที่ 29 มีนาคม 2563 จังหวัดศรีสะเกษ ตรวจพบผู้ป่วยไข้โควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 4 ราย แต่หาย 1 ราย ยังนอนป่วยอยู่ 3 ราย จากการตรวจคัดกรอกเฝ้าระวัง 14 วัน พบผู้ป่วยเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นมาอีก 6 ราย รวมผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวัง สะสม จำนวน 287 ราย ซึ่งผลจากการตรวจเฝ้าระวังแล้วไม่พบเชื้อ จำนวน 210 ราย จึงเหลือผุ้ที่ต้องเฝ้าระวังในวันนี้ 89 ราย สําหรับผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบด้วย ผู้สัมผัสผู้ป่วย และบุคคที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง มีจํานวน 19 ราย นอนสังเกตอาการในโรงพยาบาล จํานวน 3 ราย และสังเกตอาการที่บ้าน  จํานวน 16 ราย จากข้อมูลของกรมการปกครอง พบว่า มีข้อมูลการเดินทางของประชาชน จากนอกพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) เข้ามายังจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 10,662 คน ซึ่งผู้ป่วยรายที่ 4 เป็นหญิงไทย อายุ 19 ปี อาชีพนักศึกษา มีอาชีพเสริม เป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหาร เขตสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เริ่มป่วยด้วยไข้ต่ําๆ อ่อนเพลีย มาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 และบิดาของผู้ป่วยได้ขับแท็กซี่เดินทางไปรับผู้ป่วยที่กรุงเทพมหานคร เพื่อกลับภูมิลําเนา ตำบลด่าน อําเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ซึ่งผู้ป่วยยังคงมีไข้ อ่อนเพลีย และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราษีไศล ซึ่งได้มีการส่งตัวต่อผู้ป่วยไปรับการรักษา ที่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ  โดยได้รับการยืนยันผลตรวจพบว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 และขณะนี้ ผู้ป่วยยังคงรับการรักษา ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ  

ขณะเดียวกัน นายสาธิต สุทธิสนธิ์ ผอ.รพ.สต.ด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้เชิญประชุมผู้นำชุมชนในเขตตำบลด่าน เจ้าหน้าที่ อสม.ในเขตตำบลด่าน ผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก แต่ขออย่าตระหนก ในการที่จะดูแลตนเอง การสร้างคสวามเข้าใจต่อสภาวะโรคไข้โควิด-19 ที่สำคัญจะต้องอยุ่แต่ในบ้านเรือนจองตนเอง หากไม่จำเป็นอย่าออกมาพบปะ พูดคุย สังสรรค์ รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมใดใดในระยะนี้เป็นอันขาด ไม่เช่นนั้นอาจจะต้องเพิ่มยอดของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก มั่นทำความสะอาดมือ บ้านเรือน เสื้อผ้า ที่สวมใส่ในทุกวันจะต้องเปลี่ยน และซักทุกวัน ทำความสะอาดตนเอง บ้านเรือน อย่าเข้าใกล้ หรือสัมผัสตัวตนของคนในครอบครัวในระยะนี้ หากปฎิบัติตนตามที่มีการแนะนำการป้องกันโรคโควิดได้แล้ว ทุกคนจะปลอดภัย พร้อมขอให้นำผลการประชุมไปบอก ไปชี้แจงต่อกับทุกครัวเรือน หากจำเป็นที่จะต้องออกจากบ้าน ต้องพกบัตรประชาชน พกหน้ากาก และหากพบว่ามีอาการไอ จาม มีไข้ หรือไม่สบาย รับมาพบแพทย์ ทันที ขณะเดียวกันทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟทั้งขึ้น ทั้งล่อง ได้มีการตรวจคัดกรอกผู้โดยสารที่ ขึ้น – ลง สถานีทำการตรวจคัดกรองเข้ม

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ