เลย-เลยคุมเข้มตั้ง 6 ด่านตรวจสกัดเชื้อไวรัสโคอิด- -19

37

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสังเกตการณ์ตั้งจุดคัดกรองการเดินทางสู่เมืองเลยที่จุด ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย ทีมีรถเข้า-ออก มากเพราะเป็นประตูใหญ่ของเมืองเลย จาการสอบถาม จนท.ทราบว่า การทำงานจุดนี้หนักบุคลากรประจำจุดนี้ทำงานกันไม่หยุด เพราะประชาชนใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก ณ วันนี้ยังไม่มีคนไข้หนักหรือต้องเฝ้าระวังสอบสวนโรคแต่อย่างใด มีเพียงอุณหภูมิสูงเกินบ้างก็ให้นั่งพักที่มีอากาศถ่ายเท และทำการตรวจวัดใหม่ ก็ลดลง เนื่องจากอาจเกิดจากจากขับรถ นั่งโดยสารในรถมานาน ประอบกับอากาศร้อน สวมหน้ากาก และความเครียด กังวล เป็นต้น หากตรวจหลายครั้งไข้ยังสูงหรือมีอาการเข้าหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ก็จะบันทึกลงขื้อมูลและส่งต่อไปที่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่อไป

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลย กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่สามตามนโยบ่ายภาครัฐเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงประกาศยกระดับมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกในเขตจังหวัดเลย โดยร่วมมือกับทาง ทหาร ตำรวจ ปกครองจังหวัดเลย สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตั้งจุดคัดกรอง 6 จุด ป้องกัน โควิด-19 ตั้งจุดตรวจคัดกรองที่ประตูสู่เมืองเลย ประกอบด้วย จุดที่ 1 จุดตรวจ ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จุดที่ 2 จุดตรวจ ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จุดที่ 3 จุดตรวจบ้านห้วยขอบ อ.ปากชม จุดที่ 4 จุดตรวจเวียงชัย อ.นาด้วง และ จุดที่ 5 จุดตรวจเอราวัณ อ.เอราวัณ และ จุดที่ 6 ต.เลยวังไวย์ อ.ภูหลวง จ.เลย

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการเรื่องการคัดกรองประชาชนที่จะเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่จังหวัดเลย ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันบ้าง โดยเฉพาะการสัญจรไป-มาของประชาชน เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จำเป็นจะต้องคัดกรอง หลายจุด ประชาชนอาจจะไม่ได้รับความสะดวกบ้าง ก็ต้องขออภัย จากการปฏิบัติทั้ง 6 จุดตรวจคัดกรองนั้น ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการ คือ ไข้สูง ไอ จาม กล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งหากพบก็จะมีแพทย์ พยาบาลประจำดูแลตามระเบียบ ขั้นตอนอยู่แล้ว

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย