สุรินทร์-ผู้ว่าฯเมืองช้าง นำเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาด ล้างเมืองสุรินทร์ ฝ่าโควิด-19 หลังพบติดเพิ่มอีก 1 ราย รวมทั้งหมด 6 รายแล้ว

24

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 18.00 น.นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ ส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ นำรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมออกปฏิบัติการทำความสะอาด ล้างเมือง บูรณาการ ตามที่จังหวัดสุรินทร์โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ได้กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 5 จุดพร้อมกัน ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์,ตลาดโต้รุ่ง-สี่แยกปศุสัตว์ถึงถนนหน้าเทศบาลเมืองสุรินทร์ จุดที่ 2 สถานีรถไฟสุรินทร์ จุดที่ 3 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินทร์ -ถนนหน้า บขส.ถึงแยกวัดหนองบัว จุดที่ 4 อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดี,บ้านพักนายพรชัย มุ่งเจริญพร และโรงยิม “ปกรณ์ พรสุรินทร์”(ใกล้วัดชุมพลสุทธาวาส)-ถนนจากหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ถึงอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดี และ จุดที่ 5 สวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์(สวนใหม่) ตามมาตรการและเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เช่น การฉีดน้ำลดฝุ่นละออง การขัดพื้นผิวตลาดสด กวาดฝุ่นละอองและเก็บขยะในบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์,ตลาดโต้รุ่ง และสถานที่ต่างๆรวมทั้ง 5 จุดไปพร้อมๆกัน อย่างเร่งด่วน

ซึ่งขณะนี้ จ.สุรินทร์ มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย รวมทั้งหมด 6 รายแล้ว รายที่ 6 รายนี้เป็นหญิง อายุ 26 ปี เริ่มป่วยวันที่ 18 มี.ค.63 ด้วยการอาการ คอแห้ง ปวดศีรษะ ไอจาม มีน้ำมูกและมีไข้สูง เข้ารับการรักษาพยาบาล วันที่ 25 มี.ค.63 ปัจจัยเสี่ยงผู้ป่วยเป็นพนักงานร้านนวด สปาและตกแต่งเล็บ ที่ ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต โดยมีผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

ภาพ/ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร รมิตา สิงหเสรี