สุรินทร์- โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์นำหน้ากากอนามัยถวายพระ

9

โรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิค -19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก ทางโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ ได้ผลิตหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์ในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า -19 นำมาถวายพระธรรมโมลี เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 500 ชิ้น ถ้าวัดไดขาดแคลนแจ้งมาได้ที่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์

วันนี้ วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายแพทย์เฉลียว  สัตตะมัย  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ แผนกกิจกรรมพิเศษ ได้เดินทางมาที่วัดศาลาลอย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พร้อมกับนำหน้ากากอนามัยจำนวน 500 ชิ้น มาถวายให้พระธรรมโมลี เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย โดยมี พระสงฆ์มาเป็นตัวแทนรับถวายเพื่อนำไปแจกจ่ายถวายให้พระสงฆ์ภายในวัดใช้ปิดป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิค-19

นายแพทย์เฉลียว  สัตตะมัย  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ แผนกกิจกรรมพิเศษ บอกถึงการนำหน้ากากอนามัยมาถวายพระสงฆ์ในครั้งนี้ว่า ทางโรงพยาบาลสุรินทร์เล็งเห็นว่าตามวัดวาอารามต่างๆในตัวเมืองสุรินทร์ขาดแคลนหน้ากากอนามัยในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิค-19 จึงได้รวบรวมจิตอาสาของโรงพยาบาลผิตหน้ากากอนามัยมาถวายพระสงฆ์ตามวัดต่างในตัวเมืองสุรินทร์ที่ขาดแคลน และทางโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ให้การรักษาดูแลผู้ป่วยทุกที่เดินทางมาตรวจรักษาโรคทั่วไป ในส่วนหน้ากากอนามัยทางโรงพยาบาลได้ทำการผลิตทุกวันเพื่อให้เพียงพอต่อการถวายพระสงฆ์ในพื้นที่ในเมืองสุรินทร์ที่ขาดแคลนต่อไป เพื่อใช้ป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิค-19

ภาพ/ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์…รมิตา  สิงหเสรี