กาฬสินธุ์-สร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งยั่งยืน

17

 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่บริเวณลำห้วยก้านเหลือง บ้านคำเจริญ หมู่ 10 ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พันโทเมธี จันทร์เต็ม  หัวหน้าฝ่ายข่าว กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ หัวหน้าชุดประเมินติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งอย่างยั่งยืนและคณะ  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมสร้างฝายกักเก็บน้ำ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ  นายอำเภอยางตลาด  นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จ.กาฬสินธุ์ นายวิชา สุวรรณามังกร ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงาน ทส.จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และจิตอาสา ให้การต้อนรับ

นายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งอย่างยั่งยืน ของ จ.กาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการในพื้นที่บ้านคำเจริญ หมู่ 10  ต.เว่อ อ.ยางตลาด รวม 8 กิจกรรม โดยประกอบด้วยการทำฝายกักเก็บน้ำลำห้วยก้านเหลือง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2 เมตร, กิจกรรมขุดลอกห้วยก้านเหลืองท้ายฝายกักเก็บน้ำ ระยะทาง 1,300 เมตร กว้าง 5 เมตรลึก 1.5 เมตร, กิจกรรมขุดหลุมลึกในลำห้วยก้านเหลือง ขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก 4 เมตร, กิจกรรมขุดคลองไส้ไก่จาก บ้านโคกกลาง หมู่ 4 ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก เพื่อผันน้ำจากเขื่อนลำปาวไปเก็บกักไว้ที่หนองพลสีแดง บ้านห้วยเตยคำ หมู่ 6 ต.เว่อ ระยะทาง 3,100 เมตร และกิจกรรมขุดลอกหนองคำบก บ้านคำเจริญ ทั้งนี้ทุกกิจกรรมจะสามารถกักเก็บน้ำเพิ่มความจุได้ประมาณ 200,000 ล้านลูกบาศก์เมตร  ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในพื้นที่จำนวน 130 ครัวเรือน 350 คน และสามารถบรรเทาพื้นที่การเกษตรกรรมได้ประมาณ 3,000 ไร่

นายสนั่นกล่าวอีกว่า นอกจากการขุดลอกแหล่งน้ำแล้ว ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ ยังได้มีกิจกรรมขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล, กิจกรรมเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล และกิจกรรมการแจกจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อน อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งอย่างยั่งยืนของ จ.กาฬสินธุ์ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย โครงการชลประทานจ.กาฬสินธุ์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 มุกดาหารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์  สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล  อบจ.กาฬสินธุ์   สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16   สำนักงานแขวงทางหลวงชนบท จ.กาฬสินธุ์ และอบต.เว่อ ได้ระดมสรรพกำลัง รถขุดจำนวน 4 คัน รถเป่าล้างบ่อบาดาลจำนวน 1 คัน รถบรรทุกน้ำขนาดบรรจุ 6,000 ลิตร จำนวน 3 คัน และแรงงานจากพี่น้อง จิตอาสา ประชาชนในพื้นที่

หัวหน้าฝ่ายข่าว กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ หัวหน้าชุดประเมินติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งอย่างยั่งยืนและคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม สร้างฝายกักเก็บน้ำลำห้วยก้านเหลือง ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพ/ข่าว ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์