เลย-เลยคุมเข้มตั้ง 5 ด่านตรวจสกัดเชื้อไวรัสโควิด-19

17

จ.เลย บูรณาการ 5 ภาคส่วน ตั้งด่านสกดัดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวม 5 จุดใหญ่ประตูสู่เมืองเลย กับการเดินทางสัญจรไป-มา ของประชาชน

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลย กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกตามนโยบ่ายภาครัฐเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงประกาศยกระดับมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกในเขตจังหวัดเลย โดยร่วมมือกับทาง ทหาร ตำรวจ ปกครองจังหวัดเลย สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตั้งจุดคัดกรอง 5 จุด ป้องกัน โควิด-19 ได้แก่ จุดที่ 1 จุดตรวจ ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จุดที่ 2 จุดตรวจ ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จุดที่ 3 จุดตรวจบ้านห้วยขอบ อ.ปากชม จุดที่ 4 จุดตรวจเวียงชัย อ.นาด้วง และ จุดที่ 5 จุดตรวจเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการเรื่องการคัดกรองประชาชนที่จะเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่จังหวัดเลย ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันบ้าง โดยเฉพาะการสัญจรไป-มาของประชาชน เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จำเป็นจะต้องคัดกรอง หลายจุด โดยเฉพาะทางเข้าจังหวัดทุกด้าน เช่น ที่ผานกเค้า ปากชม ด่านซ้าย นาด้วง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก 5 ฝ่าย ประกอบด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัด สาธารณสุข ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ประชาชนอาจจะไม่ได้รับความสะดวกบ้าง ก็ต้องขออภัย

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย