ตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด ประตูสู่เมืองศรีสะเกษ

172

จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดตั้งด่านตรวจคัดกรอกเชื้อโควิด สำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่าน เน้น 3 จุด ประตูสู่พื้นที่เขตจังหวัด บนถนนทางหลวงแผ่นดิน เส้น 226 ที่สะพานข้ามห้วยทับทัน ก่อนเข้าพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน ฝั่งมาจากกรุงเทพ ตรงจุดอำเภอกันทรารมย์ ที่มาจากฝั่งสนามบินอุบล และตรงสี่แยกนาเจริญ เส้น 24 ที่จะออก เข้า ข้ามแดนไปกัมพูชา

วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ สะพานข้ามลำห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ จากสุดเขตแดนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเข้าสู่พื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ ปกครองอำเภอห้วยทับทัน ตำรวจภูธรห้วยทับทัน รพ.ห้วยทับทัน  สาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน ร่วมกันนำเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ มาร่วมกับปฏิบัติหน้าที่ ในการตั้งจุดตรวจคัดกรอกการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้โควิด แก่ทุกคนที่เดินทางผ่าน ซึ่งตรงจุดนี้ ถือเป็นประตูจะเข้าสู่พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ บนถนนทางหลวงแผ่นดิน เส้น 226 รถทุกคันต้องผ่านจุดนี้ โดยเจ้าหน้าที่ ได้ขอให้รถทุกคันได้จอด เปิดลดกระจกลง เจ้าหน้าที่จะขอตรวจบัตรประชาชน ว่าเป็นสูงอายุหรือไม่ เพราะตามประกาศสภาวะฉุกเฉิน อายุ 70 ปี ขึ้นไปห้ามเดินทาง พร้อมแนะนำให้สวมใส่หน้ากากอนามัย แต่หากไม่มี เจ้าหน้าที่ก็จะนำมาแจกให้ฟรี จากนั้นก็จะทำการตรวจวัดไข้ ด้วยเครื่อง หากไม่มีไข้ก็จะปล่อย แต่หากมีไข้ก็จะต้องล๊อคตัว ส่งโรงพยาบาลในทันทีโดยการตั้งจุดคัดกรอก ได้เริ่มตั้งแต่เมื่อคืน เวลา 00.01 นาฬิกา และได้มีการวางแผนสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่จุดคัดกรองนี้ตลอด 24 ชั่วโมง

นายพรชัย วงศ์งาม  นายอำเภอห้วยทับทัน กล่าวว่า ตรงจุดนี้เรามีส่วนราชการบูรณาการร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น ปกครองอำเภอห้วยทับทัน ตำรวจภูธรห้วยทับทัน รพ.ห้วยทับทัน  สาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน ผู้นำท้องถิ่น มีการตรวจคัดกรองเชื้อไข้โควิด-19 ของผู้ที่เดินทางเข้า-ออกไปทำงานต่างจังหวัด ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดศรีสะเกษ อีกประกรหนึ่งคือรณรงค์ให้ผู้ที่ผ่านจุดคัดกรองนี้ได้สวมใส่หน้ากาก เพื่อเป็นการป้องกันโควิด-19 และยังมีหน้ากากแจกฟรีสำหรับนักเดินทางที่ไม่ได้สวมหน้ากาก็จะแจกฟรี จุดคัดกรองนี้ตั้งแต่ เวลา 00.01 นาฬิกา และได้มีการวางแผนสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่จุดคัดกรองนี้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากว่าอำเภอห้วยทับทันเป็นเส้นทางหลักที่คนจะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่นๆ ที่เดินทางมาศรีสะเกษ โดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด จำนวน 3 จุด คือ บริเวณสี่แยกนาเจริญ ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ บริเวณถนนทางหลวง 226 (ศรีสะเกษ-สุรินทร์) อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ และบริเวณถนนทางหลวง 226 (ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี) อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ จะใช้เส้นทางนี้เป็นหลัก

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ /ศรีสะเกษ