เลย-ผู้ค้าล็อตเตอรี่รายย่อยนับร้อยร่วมคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19

71

ชาว อ.ปากชม ผู้มีอาชีพขายล็อตเตอรี่รายย่อยเดินทางกลับภูมิลำเนา เข้าแถวคัดกรองไข้ตีรวจเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 มี.ค.63 ณ ร.ร.บ้านโพนทอง ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคอนสา อ.ปากชม สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) อสม.โพนทอง ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจตั้งจุดมาตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ทั้งตรวจอุณหภูมิตรวจไข้ บริการเจล แอลกอล,ฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย ลงทะเบียนทำประวัติ การเดินทาง พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อได้รวดเร็ว สะดวก ในการเฝ้าระวัง การกักตัวและสอบสวนโรคหากมีขึ้น

นายมุข กาวน ประธ่าน อสม.โพนทอง กล่าวว่า ชาวบ้าน ต.เชียงคม มีอาชีพการเกษตรเป็นหลัก พืชไร่ พืชสวน และออกไปเร่ขายล็อตเตอรี่ทั่วทุกภาคภูมิของประเทศ เมื่อมีการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) รวมทั้งนโยบายการแก้ปัญหาของภาครัฐเน้นหนัก มาตรการมาใช้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกับโรคฯ อาชีพที่เสี่ยงอีกอาชีพหนี่งก็คือ”ขายล็อตเตอรรี่” ที่ต้องเดินทางไปในชุมชน ห้างร้าน สถานประกอบการที่มีผู้คนจำนวนมากๆ และใกล้ชิดสัมผัสกับลูกค้าประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มอาชีพ จึงเป็นอาชีพเสี่ยง

นายมุข กาวน กล่าวอีกด้วยว่า มาวันนี้กองสลากประกาศเลื่อนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลออกไปย่อมกระทบต่ออาชีพดังกล่าวมาก สร้างความเดือดร้อนทั้งรายได้ที่ลดลง และเรื่องโรคระบาดอีหกด้วย ทางราชการจึงนัดผู้ที่เดินทางกลับขายลอตเตอรี่ต่างจังหวัด จำนวน 150 คนและกำลังทยอยมาเรื่อยๆ คาดไม่ต่ำกว่า 200 คนในหมู่บ้านโพนทองฯ นี้ เพื่อปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการควบคุมโรคและต้องกี่รักษาดูแลสุขภาพตนเองรวมทั้งบุคคลในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดอีกด้วย

บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย