สุรินทร์-ผ่านถนนสายหลัก และสายรอง เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

32

จังหวัดสุรินทร์ ได้สั่งการให้ทุกอำเภอที่มีพื้นที่รอยต่อติดกับจังหวัดข้างเคียงและอำเภอชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางรอยต่อระหว่างประเทศ เส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพ จังหวัดปริมณฑลและจังหวัดต่างๆ มายังจังหวัดสุรินทร์ ตั้งด่านคัดกรองประชาชนตามเส้นทางรอยต่อจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดข้างเคียง โดยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ กำหนดจุดตรวจคัดกรอง จำนวน 3 จุด ได้แก่ ถนนทางหลวง หมายเลข 226 หน้า อบต.คอโค สถานีรถไฟสุรินทร์ และสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุรินทร์

โดยที่จุดตรวจคัดกรองถนนทางหลวง 226 บริเวณหน้า อบต.คอโค พบว่า มีประชาชนเดินทางโดยรถยนต์ผ่านเส้นทางดังกล่าวเข้าเมืองสุรินทร์จำนวนมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำชุมชนและ อสม. ได้ร่วมบูรณาการกันตรวจคัดกรองผู้เดินทาง โดยการนำเครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจวัดอุณภูมิ ค้นหาผู้ป่วย ผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีการติดเชื้อ พร้อมให้คำแนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19  ส่วนผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ รวมทั้งจังหวัดเขตปริมณฑลและจากจังหวัดที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค ให้แจ้งรายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อกักตัว 14 วันตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 

สำหรับผลการตรวจคัดกรองในวันนี้ พบว่า ประชาชนที่ขับขี่รถผ่านบริเวณถนนดังกล่าว มีการใส่หน้ากากอนามัย และให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังตรวจพบมีผู้ที่อุณภูมิสูงกว่า 37.5 องศา จำนวน 3 คน จึงได้ให้ลงจากรถมานั่งพักและซักประวัติ พร้อมวินิจฉัยอาการและสอบสวนโรคต่อไป

เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ รมิตา วิงหเสรี