เลย-ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลยมอบชุดป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 เพื่อใช้ในภารกิจคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดเลย

260

เวลา 10.30 น.วันที่ 25 มี.ค.63 ที่ศาลากลางจังหวัดเลย ดร.สมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์ และนางจันทร์เพ็ญ แสงเจริญรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย พร้อมคณะ ได้มอบชุดป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 เพื่อใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 40 ชุด โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายแพทย์ ปรีดา วรหาร นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเลย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยร่วมรับมอบ เพื่อมอบให้แก่คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดเลยใช้ในภารกิจการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยชุดปฏิบัติการ ตรวจรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด 19 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ฯพณฯพินิจ จารุสมบัติประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ให้การสนับสนุน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่าจะใช้โรงพยาบาลเลยเป็นศูนย์ผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลวังสะพุง โรงพยาบาลด่านซ้าย เป็นศูนย์ผู้ป่วยกลาง โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเป็นศูนย์ผู้ป่วยขนาดเบา ทั้งหมดมี 188 เตียง และต้องทำเพิ่ม 13 เตียง จะใช้เป็นโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลจิตเวชเลย สิ่งที่ต้องทำคือห้องน้ำในโรงพยาบาล 3-4 ห้องจะระดมทำ จังหวัดเต้องการโรงแรมขนาดเล็กประมาณ 40 ห้อง หรือรีสอร์ท เป็นโรงพยาบาลสนามถ้าเจ้าของต้องการค่าใช้จ่ายเราจะขอบริจาคทำโรงพยาบาลสนาม เพื่อจะให้เตียงโรงพยาบาลว่างลง เพราะเรารักษาจากโรงพยาบาลเสร็จก็จะเอาไปพักที่โรงพยาบาลสนาม และประธานสภาอุตสาหกรรมรับดำเนินการทำห้องน้ำโรงพยาบาลสนาม และจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 26 มีนาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย สนับสนุนอาหาร

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย