เลย-พิษไวรัสโควิด-19 แท็กซี่รับจ้างวอนรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการพักชำระหนี้

58

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 24 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวสำรวจร้านค้า ร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองเลยหลังจากจังหวัดเลย ออกประกาศห้าม และให้ปิด ขยายเวลา ทั้งปิดตลาดล็อตเตอนรี่ ตลาดนัด ถนนคนเดิน แหล่งท่องเที่ยว ห้าง ร้าน ต้องปรับปรุงตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ปิดถ่านพรมแดนทุกแห่งทั้งจุดผ่อนปรนและด่านผ่านแดนถาวร ร้านอาหารต่างจัดระเบียบมีเจล แอลกอลืฮอล์ล้างมือ และเครื่องดูดอากาศตลอดทั้งวัน แต่ส่วนใหญ่ลูกค่าจะซื้อไปรับประทานที่บ้านและที่สำนักงานและ ผู้ประกอบการต่างกล่าวว่า เศรษฐกิจทรุด รายได้ลด ลูกค้ากระเจิง รายได้ลดลงฮวบกว่า 60%

สำหรับที่ บขส. เลย จนท.ต่างคัดกรองไข้ จัดเจลและแอลกอล์ฮอล์ให้ล้างมือทุกคนที่เข้า-ออก รวมทั้งจัดเก้าอี้ผู้โดยสารนั่งรอในสถานีฯให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เจ้าของรถแท็กซี่รับจ้าง บอกว่า ปกติเศรษฐกิจก็ไม่ดีอยู่แล้ว ยิ่งมามีโรคระบาดหนักเข้าอีกจึงเป็น 2 เด้ง ปกติจะมีร่ายได้ 800-1,500 บาทต่อวัน มาช่วงวันนี้ตนออกจากบ้านมารับผู้โดยสารจนถึงขณะนี้ 16.30 น.พึ่งจะได้เงิน 300 บาทเท่านั้นค่าอาหารก็หมดแล้ว ค่าน้ำมันก็ไม่พอแล้วลูก-เมียจะกินอะไรจะอยู่กันอย่างไร ลูกค้าก็ประหยัดก่อนถึง ขบส.ก็โทรให้ญาติมารับบ้าง และเกรงกลัวโรคระบาดบ้างเพราะนั่งแท็กซี่ใกล้กัน ตนมีเจล แอลกอล์ฮอล์บริการทุกวัน จะทำการพ่นยากำจัดเชื้อทั้งก่อนขึ้น- ลง จากรถทุกครั้ง เมทื่อไม่มีผู้โดยสาร ขาดรายได้ จึงขอวิงวอนภาครัฐ ผู้ประกอบการ ผู้มีอำนาจให้ช่วยเหลือด้วยด้านพักชำระหนี้ชำระค่างวดไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ หรือถึงหน้าหนาวอันเป็นฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดเลย

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย