เพชรบูรณ์-เปิดทามไลน์เคสผู้ติดเชื้อรายที่ 3 อ.ศรีเทพ แจ้งเตือนปชช.มีอาการในข่ายต้องสงสัยติดเชื้อ ให้ติดต่อโรงพยาบาลศรีเทพด่วน

27

วันที่ 24 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อำเภอศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้มีประกาศเรื่องแจ้งเตือนบุคคลที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนายสหชัย แจ่มประสิทธิ์กุล นายอำเภอศรีเทพเป็นผู้ลงนาม ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่อ.ศรีเทพได้มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย และจากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยรายนี้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆของอำเภอศรีเทพ ระหว่างวันนี้ 18-20 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัศโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่กระจายไปสู่บุคคลอื่น จึงแจ้งให้ประชาชนเฝ่าระวังและสังเกตการณ์อาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากเดินทางไปยังสถานที่ดังต่อไปนี้

วันที่ 18 มีนาคม เวลา 22.00-22.30 น. บริเวณร้านชายสี (ข้างธนาคารไทยพาณิชย์) บ้านกลาง
วันที่ 19 มีนาคม เวลา 07.00-07.20 น. ร้านน้าทอง หมู่ที่ 3 บ้านพุขาม
เวลา 09.00-09.30 น. ร้านเสริมสวย หมู่ที่ 7 วังกำแพง
เวลา 16.30-17.30 น. บริเวณตลาดนัด บขส.บ้านกลาง
เวลา 17.30-17.50 น. ร้านเครื่องไฟฟ้า หน้าทางเข้า บขส.บ้านกลาง
วันที่ 20 มีนาคม เวลา 09.00-10.30 น. ตลาดนัดวัดสว่างสามัคคี
เวลา 11.00-11.15 น. โรงเรียนบ้านวังขาม
เวลา 18.20-18.50 น. โรงพยาบาลศรีเทพ

ทั้งนี้ในท้ายประกาศดังกล่าวยังย้ำด้วยว่า หากมีประชาชนได้เข้าไปในสถานที่ ตามวันเวลาดังกล่าว แล้วมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกหรือหายใจเหนื่อยหอบ ขอให้แจ้งโรงพยาบาลศรีเทพ ทางโทรศัพท์หมายเลข 063-2546010 โดยด่วน