ศรีสะเกษผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 2 รายแล้ว เข้มมาตรการป้องกัน

127

จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์ต่อสู้ฉุกเฉินโรคโควิด แถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม อีก 1 ราย รวมพบผู้ติดเชื้อแล้ว 2 ราย ขณะที่รอตรวจสอบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 35 ราย รอผลตรวจติดเชื้อ 4 ราย ออกประกาศวางมาตรการเข้มสแกนทุกหมู่บ้าน ตำบล  ทั้ง 22 อำเภอ ขอความร่วมมือทุกคนอยู่ในบ้านของตนเอง กักตัวอย่างน้อย 14 วัน

วันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสาธารสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ แพทย์หญิง เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผอ.โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้เปิดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน พี่น้องประชาชน ระบุว่าในจังหวัดศรีสะเกษ  ขณะนี้ตรวจพบได้มีผู้ที่ติดเชื้อ อีก 1 ราย เป็นมารดาผู้ติดเชื้อ สรุป จังหวัดศรีสะเกษ ติดเชื้อแล้ว รวม 2 ราย เป็นผู้ป่วยเฝ้าระวัง 35 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 30 ราย ยังรอผลตรวจอีก 4 ราย ซึ่งผู้ป่วยรายใหม่ที่พบเพิ่ม ก่อนหน้านี้ไม่แสดงอาการป่วย ไม่แสดงอาการ ไอ หรือ จามแต่อย่างใด ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ต้องประกาศมาตรการเข้ม คุม กักคนที่เดินทางกลับมาบ้านในช่วงโรงงานปิดหยุดงานในช่วงนี้ ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ทุกหมู่บ้านกักตัวผู้คน ห้ามออกจากบ้าน ห้ามจัดกิจกรรมที่จะเป็นการรวมตัวของผู้คนทุกกรณี สำนักงานที่เปิดให้บริการประชาชน ต้องจัดโต๊ะ เก้าอี้ห่างออกจากกัน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวแถลงว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1 ราย จังหวัดศรีสะเกษรวมเป็น 2 รายแล้ว  โดยมีผู้ป่วยเข้าข่ายการเฝ้าระวังโรค เพิ่มอีก 5 ราย รวมเป็น 35 ราย ซึ่งตรวจไม่พบเชื้อ 30 ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 4 ราย รายละเอียดผู้ป่วยรายที่ 2 เป็นผู้ป่วยเพศหญิงอายุ 67 ปี อาศัยอยู่ที่อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายแรกของจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ป่วยรายนี้ไม่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และหายใจลำบาก จาการสอบสวนโรค พบว่าเมื่ออวันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้เดินทางโดยรถทัวร์พร้อมสามี เพื่อไปเยี่ยมลูกชายที่จังหวัดชลบุรี วันที่ 16 มีนาคม 2563 ได้เดินทางกลับจังหวัดศรีสะเกษ โดยรถเก๋งส่วนตัวมาพร้อมกับผู้ป่วยรายแรก ซึ่งได้มาพร้อมกันทั้งหมด 4 คน ได้แก่ สามี ผู้ป่วยรายแรก และลูกของผู้ป่วยรายแรก วันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลวังหิน ผลตรวจยืนยันว่าพบเชื้อวันที่ 23 มีนาคม 2563 จึงได้นำส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อเฝ้าระวังอาการ ปัจจุบันไม่มีไข้ ไม่ไอ ช่วยเหลือตัวเองได้ดี

จังหวัดศรีสะเกษ มีมาตรการดำเนินการให้ความรู้และความเข้าใจในการเฝ้าระวังกับญาติที่ใกล้ชิดผู้ป่วย คักกรอง แยกกัก เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ขณะนี้ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยปิดสถานที่ต่าง ๆ งดการชุมนุมของกลุ่มชน และระงับการใชช่องทางเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ แนะนำให้ทุกคนรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารู้ว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงให้กักตนเองออยู่บ้านอย่างน้อย 14 วัน และเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้อยู่ห่างกัน 1-2 เมตร งดไปสถานที่ชุมชน สถานที่แออัด

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ