พิษโควิด-19 ส่งผลกระทบกับพระสงฆ์

74

พิษโควิด-19 ส่งผลกระทบกับพระสงฆ์ มีประชาชนออกมาทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ (วันพระ) ลดน้อยลง แต่พระสงฆ์ก็ยังออกมาเดินรับบิณฑบาตรจากประชาชนตามปรกติซึ่งเป็นกิจของสงฆ์

วันทที่ 23 มี.ค.63 ซึ่งเป็นวันธรรมสวนะ (วันพระ) ที่ย่านการค้าวชิรา ถนนทะเลหลวง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งตามปรกติจะมีพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาเดินทางมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์บริเวณนี้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในวันพระบริเวณนี้จะคึกคักทั้งพระสงฆ์และประชาชนที่มาทำบุญตักบาตร
ณ วันนี้ หลังจากโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดอย่างหนักไปทั่วโลก และในจังหวัดสงขลามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ชัดเจนแล้ว หลังผู้ว่าราชการจ.สงขลาแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้ว่าจ.สงขลามีผู้ป่วยโรคโควิด19 แล้ว5 คน โดยเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากร่วมงานดาวะห์ที่ประเทศมาเลเซียทั้งหมด มีภูมิลำเนาในพื้นที่อ.หาดใหญ่ บางกล่ำ และอ.จะนะ เร่งแยกกักตัวผู้ใกล้ชิดเพื่อสังเกตุอาการและสอนสวนโรค
จึงส่งผลให้วันธรรมสวนะ (วันพระ) ในวันนี้ ที่ย่านการค้าวชิรา ถนนทะเลหลวง มีพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาเดินทางมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แต่จะมีพระสงฆ์มายืนรอรับบิณฑบาตรจากประชาชนตามปรกติซึ่งเป็นกิจของสงฆ์ แม้ว่าโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังระบาดอย่างหนักไปทั่วโลก และในจังหวัดสงขลามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วก็ตาม ซึ่งพระสงฆ์บางรูปสวมหน้ากากอนามัย บางรูปสวมหน้ากากแบบผ้า แต่บางรูปไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย เนื่องจากไม่มีหน้ากากอนามัยจำหน่ายในจังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา