เลย-ชาวปากชมร้องผู้ว่าฯให้ขับ ผญบ.ออกจากตำแหน่ง

244

อ.เมืองเลย จ.เลย มีประชาชนกว่า 20 คน จาก อ.ปากชม รวมตัวเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขับผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งกรณีเงินกองทุนสูญหาย 280,000 บาท

วันที่ 18 มี.ค.63 ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย มีประชาชนชาวบ้านห้วยเทียน หมู่ 4 .ต. ปากชม อ.ปากชม จ.เลย กว่า 20 คน นำโดยนายสถิตย์ บรรเทาญาติ สมาชิก อบต.ปากชม (บ้านห้วเทียน) และ นายบุญวาส อ้วนทา ประชาชนชาวบ้านห้วยเทียน เดินทางเข้าร้องทุกข์ ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ให้ขับนางกนกวรรณ แสนแก้ว ..ผู้ใหญ่บ้านห้วยเทียน หมู่ 4 ออกจากตำแหน่ง มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องและประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายสถิต บรรเทาญาติ อบต.ปากชม กล่าวว่า เหตุที่ชาวบ้านต้องเดินทางมามีเหตุคือ 1.เพื่อติดตามเงินแก้ไขปัญหาความยากจนของหมู่บ้านห้วยเทียน วงเงิน 280,000 บาท เงินโครงการ กขคจ.ของรัฐเพื่อช่วยเหลือคนจนโดยไม่มีดอกเบี้ยชาวบ้าน 2 กลุ่มๆละ 50 คน ทำสัญญาเมื่อเดือน เม.ย.62 จนขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินเมื่อชาวบ้านทวงถาม ผญบ.บอกว่าพัฒนาชุมชนอำเภอยังไม่จ่ายมา เมื่อชาวบ้านไปถามพัฒนาชุมขนๆบอกมาว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้ ซึ่งผู้ใหญ่บ้านบริหารแบบไม่โปร่งใส ปัจจุบัน เงินกองทุนสูญหายไป , 2 กรณีผู้ใหญ่บ้านปลอมเอกสารทางราชการ (รายงานการประชุมชาวบ้านชาวบ้านลงชื่อเข้าประชุมแต่ไม่ได้ลงรายมือยื่นกู้เงินฯแต่ออย่างใด โดย ผญบ.นำไปเป็นเอกสารปลอมลายมือชื่อชาวบ้าน จำนวน 62 คน) นำไปเป็นเอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน จากสภา อบต.สงาว โดยอ้างว่าเพื่อนำเงินมาแก้ไขปัญหาปากท้องของชาวบ้านห้วยเทียน วงเงินกู้ 600,000.- บาท โดยที่ชาวบ้านไม่ทราบเรื่อง พร้อมจะยื่นฟ้อง จนท.ข้อหายักยอกทรัพย์ต่อไป และผู้ใหญ่บ้านไม่ได้นำเงินมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งกับเจ้าหนี้ ต่อมา ไม่ส่งชำระหนี้ เจ้าหนี้ได้ทำหนังสือทวงหนี้มาที่ชาวบ้าน จึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านทราบเรื่องดังกล่าว ประเด็นต่อมาคือ 3. เกี่ยวกับเรื่องเงินของชาวบ้านเช่นกัน แต่ละเรื่องชาวบ้านรวมตัวร้องต่อทางอำเภอปากชมมาแล้วเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.62 แต่เรื่องเงียบ

สรุป ให้มีการไกล่เกลี่ยเพื่อติดตามเงินมาคืนเงินดังกล่าว หากไม่ได้ชาวบ้านก็สามารถแจ้งความกับ ผญบ.รายนี้ได้ในข้อหายักยอกทรัพย์ได้ ส่วนการขับไล่หรือให้ลาออกจากตำแหน่ง ผญบ.นั้น ชาวบ้านที่มีอยู่ 148 ครอบครัว ก็ลงรายมือชื่อพร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนให้ได้ 50% แล้วยื่นต่อนายอำเภอปากชม ได้ หากไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องภายใน 1 เดือน จะมีการเขียนป้าย แห่มาประท้วงที่ศาลากลางจังหวัดเลย

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย