มุกดาหาร-ชาวบ้านไม่มีผลกระทบจากปิดจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว

29

มุกดาหาร- ชาวบ้านสองคอน ไม่มีผลกระทบจากการปิดจุดผ่อนปรนชายแดนไทย – ลาว เป็นเรื่องที่ดีเพื่อส่วนรวม เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน ชาวบ้านสองคอน ไม่มีผลกระทบจากการปิดจุดผ่อนปรนชายแดนไทย – ลาว เป็นเรื่องที่ดีปิดด่านประเพณี หรือจุดผ่อนปรนเพื่อส่วนรวม เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19

นางเสถียร ว่องไว อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 78 หมู่ 3 บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร (เจ้าของร้านค้าในตลาดนัดชายแดน) เปิดเผยว่า การปิดด่านประเพณี หรือจุดผ่อนปรนชายแดน บ้านสองคอน ถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และเป็นการควบคุมไม่ให้มันเกิดขึ้น ถ้าเกิดขึ้นแล้ว หมอก็เอาไม่อยู่ ถ้าหากว่ามันติดเชื้อ ถ้าไม่ติดก็ดี เพื่อป้องกันคนในหมู่บ้าน หรือคนในประเทศไทย ป้องกันและควบคุมไว้ดีที่สุด ป้องกันตนเอง ป่องกันเพื่อนบ้าน จนกว่าจะเข้าสู่ถาวะปกติ

ด้านนาย ปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหว้านใหญ่ กล่าวว่า ได้ทำหนังสือถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และได้ทำความเข้าใจในเรื่องการปิดด่านประเพณี หรือจุดผ่อนปรนชายแดนที่บ้านสองคอน หมู่ 2,3 ถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันการระบาดในพื้นที่จึงได้มีการปิดจุดผ่อนปรนดังกล่าว

ทั้งนี้ บ้านสองคอน หมู่ 2 , 3 ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการติดต่อค้าขายกับ สปป.ลาว มาตั้งแต่บรรพบุรุษ และทุกวันอาทิตย์ของเดือน จะมีชาวบ้านและพ่อค้าจาก สปป.ลาว นำสินค้าตามฤดูกาลเข้ามาจำหน่ายในตลาดนัดในหมู่บ้านสองคอนแห่งนี้ ปกติชาวบ้านสองคอนก็มีตลาดนัดขายสินค้าอยู่แล้ว เพียงแต่ชาวบ้านที่ สปป.ลาวที่อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านสองคอน ได้นำสินค้ามาขาย และได้ซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคกลับไปยัง สปป.ลาว อีกด้วย…

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร