ธกส.ศรีสะเกษดูแลเกษตรกรป้องกันโควิด-19

178

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาถนนพระวิหาร ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แนะนำ ช่วยป้องกัน การแพร่เชื้อโควิด-19 ในช่วงระยะนี้ที่เป็นเดือนสุดท้ายของการปิดบัญชีประจำปี จึงได้มีเกษตรกร ที่เป็นลูกค้าธนาคารฯ มาใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งชำระหนี้ รวมทั้งขอกู้ใหม่

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. สาขาถนนพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  จากสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไข้ปอดอักเสบ หรือ โควิด-19 ที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ได้ออกแถลงการณ์ให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันต่อสู้ เฝ้าระวัง ป้องกันตนเอง ลดการเดินทางท่องเที่ยว สั่งปิดสถานบันเทิง ปิดสถานศึกษา ปิดสนามมวย ลดกิจกรรมอันจะเกิดการรวมตัวกันของผู้คน ประชาชนจำนวนมากๆ ขณะเดียวกันที่ธนาคาร ธกส. และในอีกหลายๆ ธนาคาร ได้มีพี่น้องประชาชน ลูกค้า สมาชิก ที่ประสงค์จะทำการถอนเงิน โอนเงิน กู้เงิน มาใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ ธนาคาร ธกส. ซึ่งถือว่าเป็นธนาคารของพี่น้องเกษตรกร และเป็นการกำหนดให้มีการปิดบัญชีงบสิ้นปีธนาคาร ในทุกเดือนมีนาคมของปี ส่งผลให้ในระยะเดือนนี้ ได้มีเกษตรกร มาใช้บริการ ส่งชำระหนี้ ล้างบัญชี ขอกู้เงินใหม่ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมทั้งขอผ่อนชำระ ขอยืดเวลาชำระหนี้ อันเนื่องมาจากรายได้ในปีนี้ไม่เพียงพอต่อการส่งชำระหนี้เป็นต้น ทำให้มีปริมาณผู้คนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก พนักงานธนาคาร จึงได้เสริมมาตราการสร้างความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ในสำนักงาน

โดยในวันนี้พนักงานธนาคาร ธกส. ได้ทำการแนะนำการดูแลป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อ การตรวจสุขภาพของตนเอง หากพบว่าเกิดอาการคล้ายจะเป็นไข้หวัด มีขั้นตอนของการให้ดูอาการ กักตนเอง การป้องกันตนเองเป็นผู้ที่แพร่เชื้อหากติดเชื้อโรคโควิด-19 การแยกตนเองออกจากสังคม การป้องกันคนในครอบครัวจะติดเชื้อต่อ การป้องกันด้วยการกินอาการที่ปรุงสุกใหม่ๆ กินร้อนๆ ใช้ช้อนกลางส่วนตัวตน และต้องทำความสะอาดมือทุกครั้งที่จับ สัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ โดยเฉพาะเมื่ออกนอกบ้าน ไม่จำเป็นงดกิจกรรมที่มีการวมตัวกันเป็นกลุ่ม มีการรวมตัวกันคราวละมากๆ พร้อมกับแจ้งข่าว หากเปิดทำงานปกติแล้ว ในวันที่ 13-14-15 เมษายน 2563 จากเดิมที่กำหนดเป็นวันหนุดในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ด้วย

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ