สุรินทร์-กศน.ศีขรภูมิเข้มตรวจคัดกรอง นศ.ก่อนเข้าสอบ

168

สุรินทร์-กศน.ศีขรภูมิเข้ม ส่งเจ้าหน้าที่ ร.พ. ตรวจคัดกรองนักศึกษาที่เข้าสอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 15 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ นักศึกษาเดินทางเข้ามาสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ที่มีการสอบทั่วประเทศ ในวันที่14-15 มีนาคม 2563 จากกรณีที่มีกระแสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ทางโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กศน. และแพทย์ทางโรงพยาบาล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ได้เข้าทำการตรวจคัดกรองนักศึกษาที่เดินทางเข้ามาสอบครั้งนี้ด้วย

โดยในการเข้าสอบในวันนี้ กศน. อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ได้ทำการการตรวจคัดกรองวัดไข้นักศึกษา กรรมการกำกับห้องสอบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสอบทุกคน ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของการสอบ พร้อมกับจัดวางแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไว้สำหรับทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ พร้อมกับได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักศึกษาในแนวปฏิบัติการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19(COVId19) เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์สาธารณะ

นายศักดิภัทร ดวงใจ ครูผู้ควบคุมสอบโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย กล่าวว่า ในการสอบปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ที่มีการสอบทั่วประเทศในครั้งนี้ ทาง กศน.ได้จัดที่ทำการสอบจำนวน 2 แห่งโดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านตรมไพรแห่งหนึ่งและโรงเรียนศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อีกแห่งหนึ่ง มีนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมดจำนวน 1,500 คน ซึ่งการตรวจคัดกรองในการป้องกันไวรัสดังกล่าว นักศึกษาต่างให้ความรวมมือเป็นอย่างดีและไม่พบผู้ติดเชื้อและมีอาการไข้แต่อย่างใด

ภาพ/ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร/ รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์