สุรินทร์-หนึ่งเดียวในโลก พิธีนำกระดูกช้างจำนวน 15 เชือก เพื่อไปบรรจุที่สุสานช้าง

35

วันที่13-14 มีนาคม 2563 สำนักสงฆ์ ป่าอาเจียง หมู่บ้านช้าง บ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดงานประเพณีวัฒนธรรม วันไหว้พระครูปะกำ โดยในตอนเช้าของวันที่13 มี.ค.63 ได้ทำพิธีเคลื่อนย้ายพระครูปะกำ ให้มาประทับ อยู่ที่ศาลปะกำหลังใหม่ โดยได้จัดขบวนแห่เริ่มจากคุ้มตะวันตกของหมู่บ้าน ทั้งนี้มีช้างร่วมขบวนแห่ทั้งหมด 48เ ชือก

กิจกรรมต่อมาคือขบวนการแห่โครงกระดูกช้าง15 เชือก มาบรรจุไว้ในสุสานช้าง รอบนี้มีโครงกระดูกของพังใบไม้ และ พังดอกไม้ ซึ่งเป็นช้างของคุณจาพนม ยี่รัมย์ เพื่อทีจะได้ทำบุญให้ช้างที่ล้มแล้ว ในช่วง “วันช้างไทย” ของทุกปี

มีการแสดงของชุมชนคือ รำคชสาร ตำนานคนกับช้าง บ้านหนองบัว และชุมชนใกล้เคียงมาร่วมแสดง และในช่วงเวลา20.00น. ได้มีการรำแกลมอหรือรำแม่มด (ภาษากวยเรียกว่า รำหมูดหมัด) ในการนี้ประกอบด้วยแม่หมอ ซึ่งเป็นคนนำพาเริ่มพิธีและมีคนที่ต้องการจะรำหมูดหมัดซึ่งเป็นพิธีกรรมที่หาดูได้ยาก  บางคนได้มีองค์ของญาติพี่น้องเข้าทุกคนเลย

ภาพ/ข่าว เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์….รมิตา  สิงหเสรี