วตท.รุ่นที่ 11 สู้ภัยแล้งเกษตรกรศรีสะเกษ

71

คณะนักศึกษาผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.11) รุนที่ 11 ปล่อยคาราวานน้ำสะอาดช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ วัดบ้านโนนจาน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายจรัมพร โชติกเสถียร ประธานคณะนักศึกษาผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.11) รุนที่ 11, นางกัญจนา ศิลปอาชา, นายนพดล พลเสน ผู้ช่วย รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะนักศึกษาผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.11) รุนที่ 11 เดินทางมาปล่อยคาราวานน้ำสะอาดช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ เป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวาน โดยปล่อยรถบรรทุกน้ำสะอาด จำนวน 26 คัน และน้ำดื่มขนาด 5 ลิตร จำนวน 300 แกลลอน เพื่อไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง เช่น อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอไพรบึง อำเภอขุขันธ์ และตำบลอื่นๆ ในเขตอำเภอเมือง

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนที่ประสบปัญหาภภัยแล้ง จึงมีนโยบายให้การช่วยเหลือ ต้องช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทั้งน้ำอุปโภค บริโภค แก้ไขปัญหาระบบนิเวศน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร นอกจากนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่านนพดล พลเสน ได้เป็นผู้ให้นโยบาย ในการขับเคลื่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยการจัดคาราวานการแจกน้ำอุปโภค บริโภค สำหรับการปล่อยคาราวานรถบบรทุกน้ำ เป็นกิจกรรมต้นแบบในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แม้ว่าตำบลโพธิ์ เป็นพื้นที่ไม่ขาดแคลนแหล่งน้ำ และเกษตรกรรม เนื่องจากได้เตรียมการตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งคณะนักศึกษาผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 11 ได้สนับสนุนในการก่อสร้างแหล่งน้ำโดยการสร้างฝายในพื้นที่ เป็นการแสดงให้เห็นว่าชาวตำบลโพธิ์ ยินดีที่จะบริการน้ำให้แก่ชุมชน หรือตำบลใกล้เคียงได้มีน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของปัญหาภัยแล้ง และร่วมต่อสู้กับภาวะภัยแล้งไปด้วยกัน

ภาพ/ข่าว มาธวรรย์ แสนมานิตย์ / ศรีสะเกษ