ฝุ่นละอองแม่ฮ่องสอนวันนี้สูงขึ้นต่อเนื่องเกินมาตรฐานถึง 266 ไมโคร ผู้ว่า ปภ.ระดมรถดับเพลิง รถน้ำ เครื่องพ่นละอองน้ำสร้างความชุมชื้นในอากาศ

52

11 มี.ค.63 กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานคุณภาพอากาศ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน เวลา 1300 น. พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าสูงถึง 266 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ข้อแนะนำประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่พบค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน “ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์”

และที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานว่า พบจุดความร้อนในระบบโมดิส ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 43 จุด อ.ปาย 5 จุด อ.ปางมะผ้า 8 จุด อ.เมือง 13 จุด อ.ขุนยวม 7 จุด อ.แม่ลาน้อย 2 จุด อ.แม่สะเรียง 7 จุด อ.สบเมย 1 จุด สำหรับจุดความร้อนในระบบเวียร์ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบ จำนวน 100 จุด อ.ปาย 20 จุด อ.ปางมะผ้า 14 จุด อ.เมือง 24 จุด อ.ขุนยวม 13 จุด อ.แม่ลาน้อย 3 จุด อ.แม่สะเรียง 18 จุด อ.สบเมย 8 จุด

และก่อนเที่ยงของวันเดียวกันนี้ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายเรืองฤทธิ์ ผลดี. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ร่วมกันนำเครื่องพ่นละอองน้ำ รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง มาทำการฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศเพื่อสร้างความชุ่มชื้นสลายหมอกควันให้ลดลง

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนประชาชนที่มีเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำช่วยกันฉีดพ่นบริเวณหน้าบ้านหรือหลังคาบ้านช่วยกันส่วนตามถนนต่าง ๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 10 หน่วยงาน และแจ้งไปทุกอำเภอจะออกไปดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นสลายความหนาแน่นฝุ่นควันในอากาศ ในห้วงเวลาระหว่างกลางเดือน ก.พ.15 มี.ค.63 เป็นห้วงเวลาที่ให้บริหารจัดการเชื้อเพลิงของแต่ละพื้นที่โดยให้เหลี่ยมเวลา และตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.-30 เม.ย.63 เป็นห้วงห้ามเผาเด็ดขาด โดยจะให้แต่ละหน่วยงานออกทำงานกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นไม่ให้มีการจุดไฟป่า หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการจับกุมทันที และเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี

ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน