ศรีสะเกษ-ดอกลำดวนบานปีนี้ มั่นใจปลอดภัยจากโควิด-19

159

จังหวัดศรีสะเกษ เตรียมการแสดงยิ่งใหญ่ ซ้อมทุกวันละครประวัติศาสตร์ อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตราศรีพฤทเธศวร ในงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ2563 พร้อมคัดกรอกผู้ป่วยจากโควิด19

วันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่ สวมสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการเตรียมการจัดงาน “เทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ2563” ในระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นเทศกาลประจำของจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงระยะเวลานี้ที่มีดอกลำดวน ดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ บานสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วทั้งเมือง และที่สวมสมเด็จพระศรีนครินทร์แห่งนี้ ได้มีต้นดำลวนที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมากกว่า 4 หมื่นต้น นับตั้งแต่มีการตั้งเมืองศรีสะเกษ ย้อนไปตามตำนานประวัติศาสตร์ของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในการจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบานนี้ ได้มีซ้อมการแสดง แสง สี เสียง ประกอบละครประวัติศาสตร์ ที่ใช้คน ช้าง ม้า แสดงจริงกว่า 500 คน เรื่อง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตราศรีพฤทเธศวร ย้อนไปเมื่อพันกว่าปีที่ผ่านมา ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 ได้มีการรบพุ่งเพื่อแย่งชิงพื้นที่อาณานิคมปกครอง การสร้างปราสาท สร้างเทวลัย เพื่อบูชาแด่องค์ทวยเทพ หรือพระอิศวร เป็นการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ต่อเนื่องกันมาทุกปี เพื่อให้ลูกหลานคนรุ่นหลัง ได้สำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษ ที่สร้างเมือง ปกป้องบ้านเมืองไว้ให้เราอยู่อย่างมีความสุขในทุกวันนี้ พร้อมกันนี้ ยังได้เตรียมจัดชุดตรวจ เพื่อป้องกันผู้อาจจะติดเชื้อโควิด – 19 แล้วเดินทางมาเที่ยว ในทุกประตูทางเข้าสู่ลานแสดงด้วย

นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำหรับการแสดง แสง สี เสียง ประกอบละครประวัติศาสตร์ ที่ใช้คน ช้าง ม้า แสดงจริงกว่า 500 คน เรื่อง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตราศรีพฤทเธศวร ในวันนี้เราได้มาซ้อมจริงที่สวมสมเด็จพระศรีครินทร์ ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ภายหลังจากที่เราซ้อมมาอย่างต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ซึ่งในปีนี้เราได้เปลี่ยนเรื่องใหม่ ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ย้อนไปในสมัยของพระเจ่าชัยวรมันที่7 ที่มีการสร้างปราสาทหิน สร้างเมืองศรีสะเกษ ภายในดงดอกลำดวนแห่งนี้ โดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม โดยจะมีการเปิดการแสดงสินค้าโอทอป การจำหน่ายสินต้าโอทอปที่เพิ่มกกว่าทุกๆ ปี ทั้งสินค้าในระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว พร้อมการสาธิตการผลิตสินค้ามากมาย ส่วนการแสง แสง สี เสียง จะเริ่มในค่ำของวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งการแสดงจะใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมงเศษ ที่อัดแน่นของนักแสดงที่คุณภาพกว่า 500 คน ส่วนในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในเรื่องเชื้อโควิด – 19 จะมีการสแกนจากเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล – เจ้าหน้าที่จากสาธารณะสุข ตั้งแต่ทางเข้าประตูมาในทุกประตู ซึ่งหากพบว่าใครเป็นไข้ ใครป่วย เราจะไม่อนุญาตให้เข้างานโดยเด็ดขาด นอกจากนั้นเราจะจัดเจลล้างมือในทุกจุดทั่วบริเวณ ส่วนบริเวณที่นั่งชมเราจะมีการพ่นฆ่าเชื้อในทุกๆ วัน เพื่อป้องกันอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้ทุกคนที่จะมาเที่ยวชมงานปีนี้ จะได้รับความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ขอรับรองว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวงาน เทศกาลดอกลำดวนบานฯ ในปีนี้จะปลอดภัยจากเชื้อทุกประการ มีอาหารที่สะอาด อร่อยให้ทานอย่างมากมาย แน่นอน

/////////////////////

นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ