มุกดาหาร-จัดงาน MUKDAHAN BIKEWEEK ครั้งที่ 2 ซื้ออุปกรณ์การแพทย์

20

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 63 ที่บริเวณตลาด เอ็มอาร์ มารวย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน BIKEWEEK HARLEY INDOCHAINA โดยมีนาย จันทร ตยางคนนท์ ประธานชมรมมุกดาหารไรเดอร์ คุณมณีรัตน์ นวกุลกาญจนภาส คุณสุวิช ดีมี คุณปราณี นวกุลกาญจนภาส ผู้บริหารตลาดเอ็มอาร์มารวย และกลุ่ม HARLEY INDOCHAINAทั่วประเทศร่วมงานในครั้งนี้ ก่อนเข้างานเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมุกดาหาร ได้มีการตรวจวัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน

นาย จันทร ตยางคนนท์ ประธานชมรมมุกดาหารไรเดอร์ กล่าวว่า จากวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางชมรมมุกดาหารไรเดอร์ เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อหารายได้ สนับสนุนงานจังหวัดมุกดหาร และร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้แก่โรงพยาบาลมุกดาหาร และจัดซื้ออุปกรณ์งานจราจร ให้ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเปิดบูทจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่น ๆ ภายในงาน

ประธานชมรมมุกดาหารไรเดอร์ กล่าวเพิ่มอีกว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดหาร และกระตุ้นส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีต่อสังคมและส่วนรวม ภายในงานมีการแสดงวงดนตรี “วงจังเกิ้ล” ตลอดจนบูทจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ HARLEY และเป็นการรวมตัวกันของรถ HARLEY ประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ขอนแก่น นครราชสีมา หนองคาย สกลนคร นครพนม สปป.ลาว และจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 400 คัน

ทั้งนี้ ตลาดMRมารวย บริจาค 10,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมุกดาหาร สนับสนุนทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) บริจาค 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนซื้ออุปกรณ์งานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร และบริจาค 10,000 บาท สนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลมุกดาหารอีกด้วย…

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร