ยกเลิกงานสมโภช 1,000 ปี หลักเมืองเพชรบูรณ์ ป้องกีนติดไวรัสโควิด-19

67

วันที่ 6 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบนเว็บไซต์และเว็บเพจ “เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์” ได้มีการเผยแพร่แจ้งข่าวเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการเลื่อนจัดงานสมโภช 1000 ปี หลักเมืองเพชรบูรณ์ ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8-16 มีนาคม 2563 นี้ออกไปก่อน สาเหตุสืบเนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ “COVID-19” โดยเนื้อหาระบุว่า ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งอ้างตามประกาศจังหวัด เพชรบูรณ์ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวร้สโคโน 2019 และ หนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช 0017.5/ว 1212 เรื่องมาตรการควบคุมและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรดดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVD-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงมี
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เทศบาลเมืองเพชบูรณ์ ได้พิจารณาติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และเพื่อปฏิบัดิตามประกาศของจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานสมโภช 1000 ปี หลักเมืองเพชรบูรณ์ ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ และกิจกรรมทุกอย่างซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 มีนาคม 2563 นี้ออกไปก่อน เนื่องจากปีสมโภชยังมีเวลาในการจัดได้อีก คาดว่าประมาณเดือนพฤษภาคมสถานการณ์คงจะดีขึ้น จึงขอเรียนประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก แต่เพื่อเป็นการปฏิบัดิตามนโยบายของทางจังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ จากสถานการณ์โรด COVID-19 ที่กำลังเป็นปัญหาในขณะนี้

ข่าวแจ้งว่า งานสมโภชฯดังกล่าวมีกิจกรรมไฮไลท์ โดยมีนางรำจำนวนเกือบ 1,500 คน ร่วมกันรำถวายเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งปีที่ผ่านมามีชาวเพชรบูรณ์ตอบรับและเข้าร่วมรำถวายกันอย่างคึกคัก กระทั่งในปีนี้ทางเทศบาลฯได้เตรียมการจัดกิจกรรมการรำถวายเหมือนเช่นเดิม ในขณะที่มีชาวเพชรบูรณ์อาสาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมาเพิ่งจะมีการซ้อมใหญ่ แต่หลังจากทางจังหวัดฯมีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงมาตรการเข้มป้องกันไวรัสโควิด-19 ทำให้ ดร.เสกสรรเชิญทีมผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชุมหารือเมื่อเย็นวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา กระทั่งที่การประชุมมีมติยกเลิกการจัดงานสมโภชฯที่จะเริ่มขึ้นในอีก 2 วันข้างหน้าอย่างเร่งด่วน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น