ยโสธร-จัดฝึกอบรมทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด 19

155

โรงพยาบาลยโสธรร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร เปิดสอนการทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ให้กับกลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธรที่บริเวณด้านข้างร้านกาชาด ในงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2563 ครบรอบ 48 ปี  สวนสาธารณะบุ่งน้อย  บุ่งใหญ่  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมี นางสาวสิริมา  วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจวิทยากรและผู้ฝึกอบรมพร้อมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่มาเที่ยวชมงานสถาปนาจังหวัดยโสธรและเป็นการประชาสัมพันธ์ไห้ประชาชนมีความตื่นตัวในการป้องกันโรคโควิด 19

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวและต้องการใช้หน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันโรคโควิด 19  ทำไห้หน้ากากอนามัยขาดตลาด โรงพยาบาลยโสธรร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรจึงได้จัดการฝึกอบรมทำหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธรขึ้นโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลยโสธรมาให้ความรู้ในขั้นตอนการทำหน้ากากอนามัยใช้เองและราคาถูก โดยการใช้ผ้าสาลูนำมาตัดตามขนาด และนำมาพับจีบ แล้วเย็บด้วยมือ หรือจักรเย็บผ้าจากนั้นนำมาเย็บติดกับยางยืด แล้วเสียบลวด เป็นอันแล้วเสร็จ  ถ้าทำจำนวนมากราคาจะตกอยู่ประมานชิ้นละไม่เกิน 5 บาท   ซึ่งการฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัยในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยโสธรให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี      รายงานจากยโสธร