เพชรบูรณ์-ตม.พร้อมสาธารณสุข รุกหนักต่อเนื่อง!!! ตรวจสอบคนจีน 14 ราย เฝ้าระวังสถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

1660

วันที่ 3 มี.ค.63 พ.ต.ต.ภูวดล ภูมี สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนฯ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไวรัสโควิด-19

จากการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่กระทั่งพบข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับการแจ้งที่พักอาศัยของบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนที่เพิ่งเดินทางเข้ามาทำงานในเขตพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 14 ราย

ร.ต.อ.ศักย์ศรณ์ ชัยธรรมาภรณ์ รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้ประสานไปยังสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี, โรงพยาบาลอำเภอวิเชียรบุรี, ฝ่ายปกครองอำเภอวิเชียรบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วิเชียรบุรี เพื่อเข้าทำการตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์และเฝ้าติดตามสถานการณ์ร่วมกัน

ต่อมาเวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.เพชรบูรณ์ นำโดย ร.ต.อ.ศักย์ศรณ์ ชัยธรรมาภรณ์ พร้อมด้วย นางสุนิสา พระตลับ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ, นายอภิวิชญ์ ศรีโภคา ปลัดอำเภอวิเชียรบุรีฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วิเชียรบุรี เข้าทำการตรวจสอบบริษัท ซิโนเปค หัวตง ออยฟิลล์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น หมู่ 15 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับการขุดเจาะน้ำมัน

จากการตรวจสอบพบคนต่างด้าวสัญชาติจีนมีหนังสือเดินทางและมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องรวมจำนวนทั้งสิ้น 14 ราย และจากจำนวน 14 รายนี้ มีคนจีนจำนวน 11 ราย ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 28 ก.พ.63 ที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สังเกตลักษณะอาการท่าทาง สัมภาษณ์สอบถามถึงประวัติการเดินทาง ประวัติอาการเจ็บป่วยทั้งของคนต่างด้าวเองและของครอบครัวก่อนที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ซึ่งคนต่างด้าวทั้ง 14 รายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความเข้าใจดีเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่เชื้อของไวรัสโควิด-19 และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของไทยในทุกๆ หน่วยงาน และยินดีให้ความร่วมมือกับประชาชนคนไทยในทุกๆ ด้านเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อของไวรัสดังกล่าว

เจ้าหน้าที่จึงได้มอบหน้ากากอนามัยเพื่อให้ใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งแนะนำให้คนต่างด้าวทั้ง 14 ราย รักษาสุขภาพดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ให้เก็บตัวอยู่ในพื้นที่ไปพรางก่อน อย่าเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ตั้งของบริษัทที่ทำงานโดยเด็ดขาด จนกว่าจะเกินกำหนดระยะเวลาการฟักตัวของเชื้อไวรัสที่อาจแพร่เชื้อได้ หากรู้สึกว่ามีอาการเจ็บป่วยให้รีบแจ้งหัวหน้างานเพื่อประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลวิเชียรบุรีในทันที เพื่อทางโรงพยาบาลจะได้จัดยานพาหนะมารับตัวไปรับการตรวจสอบและให้การรักษาในทันที

ทั้งนี้ พ.ต.ต.ภูวดล ภูมี สว.ตม.จว.เพชรบูรณ์ กล่าวว่าจากการประสานงานกับสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ยังไม่พบว่ามีบุคคลรายใดติดเชื้อและยังไม่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโนบายของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ผบช.สตม.) ที่สั่งการให้ตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด โดยการติดตามตรวจสอบบุคคลทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยง รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ แนะนำ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่อไป หากประชาชนท่านใดพบว่าตนเอง หรือคนใกล้ชิดมีอาการป่วยและต้องสงสัยให้รีบพบแพทย์ในทันที