ยะลา-ออกชี้แจ้งกรณีข่าวโซเซียล ปล่อยข่าวมีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ

29

ตามที่ปรากฏข่าว Socail Media กรณีมีพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา เดินทางกลับจากต่างประเทศที่มีความเสี่ยงในการระบาดของโรค COVID-19 และได้กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งส่งผลต่อความกังวลของพี่น้องประชาชนทั่วไป ว่าอาจเป็นบุคคลที่อาจแพร่เชื้อดังกล่าวได้       

วันนี้ 28 ก.พ.63 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมนิบง อาคาร 3 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายสุชาติ อนันตะ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการวิชาการ แทน นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดยะลา และ ผู้จัดการธนาคารดังกล่าว ได้ร่วมกันชี้แจง ข้อเท็จจริง พบว่า พนักงานธนาคารดังกล่าวทั้ง 2 ราย ได้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 เดินทางกลับถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 และรายงานตัวต่อสำนักงานใหญ่ ต่อมาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 พนักงานดังกล่าวได้มาปฏิบัติงาน โดยมีการป้องกันตนเอง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ เป็นประจำ โดยพนักงานทั้ง 2 ท่าน ไม่มีอาการป่วย สุขภาพแข็งแรงดี 

​วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ทางสำนักงานใหญ่ของธนาคารได้มีการแจ้งประกาศ แนวปฏิบัติในการป้องกันการติดโรคปอดอักเสบ จากการติดเชื้อ COVID-19 พนักงาน 2 ท่านจึงได้หยุดงาน ตั้งแต่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา โดยทั้งสองได้แยกตัวจากผู้อื่น ป้องกันตัวเอง โดยการใส่หน้ากากอนามัย ไม่ออกจากที่พัก ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมและตรวจสุขภาพของบุคคลดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีสิ่งใดส่อว่าบุคคลดังกล่าวได้รับเชื้อ COVID-19 แต่อย่างใดและบุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นอย่างดี อีกทั้งธนาคารได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด สำนักงานอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีเจลและจุดล้างมือแก่ผู้รับบริการ 

​ทั้งนี้ จังหวัดยะลา ขอเน้นย้ำว่าพื้นที่จังหวัดยะลา ไม่มีรายงานผู้ป่วย COVID-19 และไม่มีผู้สัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 และขจัดความกังวลของผู้คน ขอให้ท่านได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1.หากท่านหรือบุคคลในครอบครัวเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน 2.หน่วยงาน สถานประกอบการควรสำรวจบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง หรือไม่ หากมีให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านและร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดสถานที่ ​​​​​​​​3.กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ 4.สวมหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่สะอาดเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก ผู้ที่มีอาการ ไอ จาม ควรใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 5.สำหรับหน้ากากอนามัยประเภท N95 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาใกล้ชิดกับผู้ป่วย มิได้มีความจำเป็นที่บุคคลทั่วไปจะต้องนำมาใช้ 6.ถ้ามีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ควรพบแพทย์และไม่ปกปิด ประวัติการเดินทาง

ภาพ/ข่าว อะหมัด/มาวันดี/ยะลา