ศรีสะเกษ-เปลี่ยนสไบพระนางศรีสระเกศ ทำบุญถวาย

1327

ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ นำพี่น้องประชาชนประกอบพิธีทำบุญใส่บาตร ประกอบพิธีเซ่นไหว้ เปลี่ยนผ้าสไบ แด่รูปหล่อพระนางศรีสระเกศ พระราชธิดาพระเจ้าสุริยวรมัน มหาอุปราชแห่งแคว้นศรีโคตรบูร ผู้สร้างปราสาทกำแพงใหญ่ เมืองศรีสะเกษ เพื่อความผาสุข ร่มเย็นของคนศรีสะเกษ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ วงกลมรูปหล่อพระนางศรีสระเกศ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า คหบดี เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ร่วมกันเตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง ออกมาร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ถวายแด่ดวงพระวิญญานพระนางศรีสระเกศ ที่ตามประวัติการสร้างเมืองศรีสะเกษ พระนางศรี ก็คือ พระนางศรีสระเกศ ผู้เป็นพระราชธิดาของพระมหาอุปราช แห่งแคว้นศรีโคตรบูร สมัยขอมเรืองอำนาจ ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมัน ราว ศตวรรษที่16 พระนางศรี เป็นผู้ขอสร้างปราสาทกำแพงใหญ่ ซึ่งปัจจุบันคือ ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ อันเป็นที่เคารพบูชาของคนศรีสะเกษ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ขอมโบราณที่ตัวปราสาทยังสมบูรณ์เป็นอันมาก ส่วนพระนางศรี หรือ พระนางศรีสระเกศ ต่อมาได้มีการตั้งบ้านเมือง กำหนดเรียกชื่อเป็นเมืองศรีสะเกษ นั้นเอง

โดยในเช้าของวันนี้ ได้มีการร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์จากวัดมหาพุทธาราม หรือ วัดพระโต พระอารามหลวง  9 รูป เพื่อถวายแด่ดวงพระวิญญานของพระนางศรี ขอพรให้ปกปัองรักษา คุ้มครองไพร่ฟ้าประชาชนคนศรีสะเกษ ลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข พร้อมถวายเครื่องเซ่นไหว้ ตามจารีตประเพณีที่สืบมาเป็นประจำทุกๆ ปี พร้อมประกอบพิธีเปลี่ยนสไบ เครื่องทรงรูปหล่อพระนางศรี  ถวายชุดรำ เป็นอันเสร็จพิธีเซ่นไหว้ บวงสรวง พระนางศรี หรือ พระนางศรีสระเกศ ในปีนี้

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ