บุรีรัมย์-เชิญชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตกสาดแสงส่องผ่าน 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้งครั้งแรกของปี

71

นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวชมปรากฏการณ์มหัศจรรย์ดวงอาทิตย์สาดแสงส่องตกตรง 15 ช่องประตู ปราสาทพนมรุ้ง ครั้งแรกของปี ในวันที่ 5-6 มี.ค.นี้ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหนึ่งเดียวในโลก 1 ปีเกิดขึ้นเพียง 4 ครั้ง

(26 ก.พ.63) น.ส.เพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาชมปรากฏการณ์มหัศจรรย์ ดวงอาทิตย์ตกสาดแสงส่องผ่าน 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้งที่ ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ เป็นครั้งแรกของปี ในวันที่ 5-6 มี.ค.นี้ ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.45 ถึงเวลา 18.15 น. ตามที่นักดาราศาสตร์ได้คำนวณและคาดการณ์ไว้ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยาก 1 ปี จะมีให้ชมเพียง 4 ครั้งเท่านั้น โดยดวงอาทิตย์จะตกสาดแสงส่องส่งผ่าน 15 ช่องประตู ปราสาทพนมรุ้ง 2 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม และ 5-7 ตุลาคม และดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 2-3 เมษายน และวันที่ 9 -11 กันยายนของทุกปี ซึ่งตามความเชื่อหากผู้ใดได้ชมดวงอาทิตย์สาดแสงส่องตกตรง 15 ช่องประตู ปราสาทพนมรุ้ง ก็จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยในวันดังกล่าวทางอุทยานฯ จะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ ร่วมกับตำรวจ และฝ่ายปกครอง เพื่อจัดระเบียบผู้ที่จะเข้าชมและดูแลรักษาความปลอดภัยด้วย

ทั้งนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์สาดแสงส่องขึ้นและตกตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง ยังได้เที่ยวชมความงดงามของปราสาทพนมรุ้ง แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดอีกด้วย

สำหรับ ปราสาทพนมรุ้ง ถือเป็นเทวสถานในศิลปกรรมขอมแห่งเดียวในโลก ที่มีสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติซึ่งเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรม ที่มีการก่อสร้างปราสาทให้แสงอาทิตย์สาดส่องตรง 15 ช่องประตู ผ่านศิวลึงค์ที่เปรียบเสมือนองค์พระศิวะ ซึ่งตั้งอยู่ภายในปรางค์ประธานของปราสาทพนมรุ้งที่เปรียบเสมือนเขาไกรลาสบนสรวงสวรรค์ ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์