สุรินทร์-คุมประพฤตินำผู้ถูกคุมความประพฤติคดีเมาแล้วขับเยี่ยมชมและทัวร์ห้องดับจิต

28

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 63 .เวลา 10.00 น. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมพิเศษ ภายใต้ชื่อ “ปลูกจิตสำนึกเมาไม่ขับ” ด้วยการพาผู้ถูกคุมความประพฤติคดีเมาแล้วขับเยี่ยมชมโรงพยาบาลก่อนบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมมาก ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดด้วยการทำงานบริการสังคม เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการลงโทษผู้กระทำผิดคดีขับรถขณะเมาสุราให้มีความเข้มข้น เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รู้ถึงการสูญเสียสมรรถภาพจากการได้รับบาดเจ็บ อันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนที่มาจากน้ำเมา เป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้กระทำผิดเกิดจิตสำนึกและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้มีความปลอดภัยทางถนนมากยิ่งขึ้น

ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ ก็ได้จัดกิจกรรมนำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าดูผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากผู้เมาแล้วขับเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้ซึมซับถึงอันตราย การสูญเสีย และความเจ็บปวด ก่อนไปสัมผัสกับความตายในห้องดับจิต ซึ่งทางโรงพยาบาลสุรินทร์ได้พาไปดูเตียงผ่าตัดชันสูตรศพ ห้องเก็บศพ และเห็นศพจริงๆ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้ตระหนักและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อันเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

นายสมโภชน์  เรียบร้อย  อายุ 42 ปี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ  เปิดเผยกับทีมข่าวว่า เนื่องจากเป็นมาตรการของกรมคุมประพฤติที่ดำเนินการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเป็นไปตามแผนการบุรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และใน จ.สุรินทร์มีผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเมาแล้วขับเป็นจำนวนมาก กลุ่มเหล่านี้อาจจะมากระทำผิดซ้ำในวันนี้จึงได้พากลุ่มที่มีความเสี่ยงมาเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในการกระตุ้นเพื่อไห้เห็นภาพที่แท้จริงเมื่อเกิดอุบัติเหตุมีผลกระทบต่อตนเองต่อคนอื่นและต่อประเทศชาตินั้นเป็นอย่างไรบ้าง วันนี้ทางโรงบยาบาลสุรินทร์ก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ ทั้งที่ตึกอุบัติเหตุ การดูผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุจริงแล้วก็และจุดสุท้ายของการเกิดอุบัติเหตุ(ห้องดับจิต)ก้อคือการถึงแก่ความตาย กิจกรรมเหล่านี้จะนำไปสร้างการประชาสัมพันธ์คนในครอบครัวคนที่รู้จัก เพื่อให้เกิดการคำนึงถึงความห่วงใยของบุคคลอื่นในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันไม่ไห้เกิดอุบัติเหตุและที่สำคัญดื่มแล้วไม่ขับ

พ.ญ.สุขุมาล สุนทร แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวว่า  ทางโรงพยาบาลสุรินทร์ก็ขอขอบคุณกิจกรรมในวันนี้ที่ได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่เมาแล้วขับได้มาทำกิจกรรมและได้มาเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพตนเองและที่เกิดขึ้นกับคนอื่น อยากฝากเป็นอุทาหรให้กับผู้ที่เมาแล้วขับ ว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นไม่เพียงแต่เกิดจากการคึกคะนองของตนเองแต่ว่าเกิดกับผู้อื่นและสังคมก็ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นเช่นกัน

น.ส.บี(นามสมมุติ) ผู้ถูกคุมประพฤติเมาแล้วขับ บอกกับทีมข่าวว่า โดนคดีเมาแล้วขับ การมาดุงานในวันนี้ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ได้เห็นผลกระทบอะไรหลายๆอย่าง ซึ่งเป็นอุบัติเหตุและอุบัติเหตุจะมีหลายอย่างซึ่งในนั้นจะมีผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วเกิดอุบัติเหตุ อาจจะดื่มบ้างแต่สัญญาว่าจะไม่ขับเองจะโทรให้เพื่อนมารับหรือไครก็ได้มารับที่ไม่เมาสุรา เพราะว่าผลกระทบค่อนข้างรุนแรงและคนอื่นก็จะเดือดร้อน

    ภาพ/ข่าว      เขมชาติ ชุณหกิจขจร…ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์..รมิตา  สิงหเสรี