บึงกาฬ-กาชาดมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

12

วันที่ 25 ก.พ. เวลา 10.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ และกิ่งกาชาดอำเภอโซ่พิสัย และนางแว่นฟ้า ทองศรี รองนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกันมอบถุงยังชีพจำนวน 150 ชุด ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลโซ่ อ.โซ่พิสัย ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
และเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎร พร้อมทั้งพบปะพูดคุยสอบถามความต้องการและความช่วยเหลือในด้าน ต่างๆ ณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา บ.โนนมันปลา ม.10
บ.โนนมันปลา ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ นอกจากนี้ ผวจ.บึงกาฬ ยังได้กำชับให้ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส หมั่นดูแลสุขภาพในช่วงนี้ เพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และย้ำเตือนผู้สูงอายุ บอกต่อไปยังลูกหลาน ช่วยกันห้ามเผาเศษใบไม้ใบหญ้า เผาป่าโดยไม่จำเป็น อันก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ หากจำเป็นต้องไปขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านเสียก่อน และให้ช่วยกันลดปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควันด้วย ..

บรรยายภาพ///นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย
คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ และกิ่งกาชาดอำเภอโซ่พิสัย และนางแว่นฟ้า ทองศรี
รองนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกันมอบถุงยังชีพจำนวน 150 ชุด ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา บ.โนนมันปลา ม.10 บ.โนนมันปลา ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

ภาาพ/ข่าว มงคล///บึงกาฬ