บึงกาฬ-ตำรวจภูธรจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสนองพระราชดำริ

12

วันที่ 25 ก.พ. เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.พลั​ฏ​ฐ์​ วิเศษ​สิงห์​ ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ​ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยข้าราชการตำรวจในสังกัดภูธรจังหวัดและ สภ.เมืองบึงกาฬ ประชาชนจิตอาสา,อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน,องค์กรปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​,องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​ชัยพร,และหน่วยกู้ภัยตำรวจ​ทางหลวง​ ร่วมกันทำความสะอาด ถนนหลวงหมายเลข​ 212 บึงกาฬ-บ้านแพง บริเวณสี่แยกไฟแดง บ้านชัยพร ตำบลชัยพร​ อำเภอเมือง​บึงกาฬ​ จังหวัดบึงกาฬ โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เป็นโครงการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้นแบบของการกระทำความดีมีจิตอาสา ให้ข้าราชการตำรวจ ได้ร่วมใจกันกระทำความดีเพื่อเสียสละประโยชน์ส่วนตนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม มีแนวคิดที่จะสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม และเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจกับชุมชน โดยมี ข้าราชการตำรวจในสังกัดภูธรจังหวัดบึงกาฬ และ สภ.เมืองบึงกาฬ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ร่วมกันทำความสะอาด นำรถน้ำมาฉีดล้างถนน ตัดหญ้าริมทาง และเก็บเศษขยะ ปรับปรุงและสร้างภูมิทัศน์ บริเวณดังกล่าวให้มีความสะอาด สวยงาม ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาให้เกิดความประทับใจ และเพื่อให้ข้าราชการตำรวจเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชน เพื่อปลูกฝังจิตใจและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการ จิตอาสาอันเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม เพื่อทำให้ทางสาธารณะชุมชนสะอาด และทำให้ภูมิทัศน์โดยรวมน่าอยู่
เป็นแบบอย่างในการอยู่ร่วมกันของชุมชน ..

บรรยายภาพ///พล.ต.ต.พลั​ฏ​ฐ์​ วิเศษ​สิงห์​ ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ​ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยข้าราชการตำรวจในสังกัดภูธรจังหวัดและ สภ.เมืองบึงกาฬ ประชาชนจิตอาสา,อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน,องค์กรปกครอง​ส่วนท้องถิ่ น​,องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​ชัยพร,และหน่วยกู้ภัยตำรวจ​ทางหลวง​ร่วมกันทำความสะอาด ถนนหลวงหมายเลข​ 212 บึงกาฬ-บ้านแพง บริเวณสี่แยกไฟแดง บ้านชัยพร ตำบลชัยพร​ อำเภอเมือง​บึงกาฬ​ จังหวัดบึงกาฬ

ภาพ/ข่าว มงคล//บึงกาฬ