แม่ฮองสอน-ศูนย์อำนวยการจิตอาสา 904 ภาค 3 ติดตามขับเคลื่อนแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าแม่ฮ่องสอน ระดมหน่วยทหารในพื้นที่หาเครื่องอัดใบไม้ช่วยชาวบ้าน ลดเชื้อเพลิงป้องกันไฟป่า

48

23 ก.พ.63 ที่ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่อ่องสอน พล.ต.วีระยุทธ กวยะปาณิก (กะ-วะ-ยะ-ปานิก) เลขานุการ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ภาค 3(ศอ.จอส.ภาค 3 ) และ น.ส.ศันสนีย์ ทาสม รอง ผวจ.มส. ติดตามการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานกับสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดมความคิดจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหา หลังจากหมอกควันไฟในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ เกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยค่า PM 2.5 ในเช้าวันนี้ที่ตำบลจองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน สูงถึง 165 ไมโครกรัม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

ในการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทำให้ค่าPM 2.5 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากการจุดไฟเผาป่าและบริเวณริทางในหลายอำเภอ นอกจากออกมาตรการห้ามเผาป่าแล้ว สิ่งหนึ่งที่ช่วยลดเชื้อเพลิงคือการเก็บใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่ในมาและบริเวณริมทาง และในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ช่วยเก็บกวาดใบไม้ในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำใบไม้มาอัดแท่งจำหน่ายให้ภาคเอกชนกิโลกรัมละ 2 บาท ขณะนี้ในพื้นที่อำเภอเมือง จำหน่ายไปแล้วกว่า 30 ตัน เพื่อนำใบไม้ไปเผาเป็นถ่านอัดแท่ง และทำน้ำส้มควันไม้ และทำผงถ่านผสมกับยางพาราทำหมอนเพื่อสุขภาพ ผสมกับสมุนไพรทำเครื่องสำอาง และนำน้ำส้มควันไม้ ไปทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาเช็ดกระจก โลชั่นและอื่นๆอีกมากมาย เป็นการช่วยลดปริมาณเชื้อเพลิง อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและชุมชนอีกทางหนึ่ง

เพื่อเป็นการเพิ่มเครื่องอัดใบไม้ให้กับชุมชน จึงให้หน่วยทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 ทั้ง 4 หน่วยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ,หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา , กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ส่งเจ้าหน้าที่จิตอาสาประสานกับอำเภอลงพื้นที่หมู่บ้านชุมชนนำเครื่องอัดฟางหรือเครื่องอัดใบไม้ที่มีอยู่ในหมู่บ้านมาสนับสนุนช่วยเหลือในแต่ละอำเภอ อัดใบไม้ส่งขายให้กับเอกชนที่เข้ามาสนับสนุน เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงป้องกันไฟป่าลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่อีกทางหนึ่ง

ภาพ/ข่าว ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน