หนองคาย-ขุดสันดอนปากห้วยโมงเปิดร่องน้ำให้เครื่องสูบน้ำ

19

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) นำรถขุดบูมยาว ขุดลอกสันดอนปากห้วยหลวง เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำ ให้น้ำโขงไหลเข้ามายังอาคารสูบน้ำ ก่อนจะเร่งสูบน้ำโขงเติมเข้าในระบบส่งน้ำ ส่งต่อให้กับเกษตรกรในพื้นที่บริการพื้นที่กว่า 5 หมื่นไร่

จากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย ยังคงลดลงจนมีระดับต่ำอย่างน่าเป็นห่วง ล่าสุดระดับน้ำโขงวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย มีระดับเพียง 69 ซม. ต่ำกว่าตลิ่งถึง 11.51 ม.

จากระดับน้ำโขงที่ลดลงจนมีระดับต่ำ นอกจากจะทำให้เกิดหาดทรายและสันดอนทรายหลายจุดตลอดลำแม่น้ำโขงแล้ว ยังทำให้เกิดสันดอนตามปากลำห้วยสาขาที่เชื่อมกับลำแม่น้ำโขง ส่งผลให้น้ำโขงไหลเข้าให้ลำห้วยได้ลำบาก

ลำห้วยโมง ลำห้วยสาขาขนาดใหญ่ที่เชื่อมกับแม่น้ำโขง ที่มีปากลำห้วยอยู่ที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย และเป็นจุดที่มีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ก็เป็นจุดหนึ่งที่ปากลำห้วยเกิดสันดอนขนาดใหญ่ ทำให้น้ำจากแม่น้ำโขงไหลเข้ามายังอาคารควบคุมระดับน้ำได้น้อย จนไม่สามารถใช้เครื่องสูบน้ำทั้ง 5 เครื่องที่ติดตั้งอยู่ในอาคารสูบน้ำเข้าเติมในระบบได้ ล่าสุดทางโครงการฯ ได้ร่วมกับร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 (สองห้า) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาทหารพัฒนา นำรถขุดบูมยาว ขุดลอกสันดอน ให้เป็นร่องน้ำ เปิดทางน้ำให้น้ำจากแม่น้ำโขงไหลเข้าอาคารควบคุม เพื่อให้สามารถเดินเครื่องสูบน้ำสูบน้ำโขงเติมเข้าในระบบและลำห้วยโมงที่อยู่เหนือประตูระบายน้ำ ก่อนให้สถานีย่อยอีก 10 สถานี สูบน้ำส่งต่อให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่บริการ ในเขตอำเภอท่าบ่อ และอำเภอศรีเชียงใหม่ พื้นที่กว่า 5 หมื่นไร่ต่อไป ซึ่งขณะนี้สามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้เพียงครั้งละ 2 เครื่อง จากจำนวน 5 เครื่อง เนื่องจากน้ำโขงมีระดับต่ำ แม้จะขุดร่องน้ำแล้ว แต่น้ำก็ยังไหลไม่ทันหากเดินเครื่องพร้อมกันทั้งหมด โดยสามารถสูบน้ำเข้าในระบบได้ วันละ 0.207 ล้าน ลบ.ม. สามารถสูบน้ำเข้าในระบบสะสมได้แล้ว 18.923 ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่น้ำในลำห้วยโมง เหนือประตูระบายน้ำ มีระดับอยู่ที่ 6.93 เมตร ส่วนระดับน้ำโขงอยู่ที่ 0.84 เมตร.

ภาพ/ข่าว กำธร กองสมบัติ / หนองคาย