ศรีสะเกษ-รำข้าวโพดหวาน ของดีศรีรัตนะ

79

สาวงามจาก 8 ตำบลในเขตอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรำเปิดงาน ข้าวโพดหวาน ของดีศรีรัตนะ พื้นที่ปลูกข้าวโพดหวานขายมากที่สุดในภาคอีสานตอนล่าง ปลูกได้ตลอดทั้งปี มีรายได้ 16 ล้านบาทต่อปี

บ่ายของวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 17.00 น. ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนที่ปลูกข้าวโพดหวาน ได้จัดขบวนแห่ที่เน้นเป็นผลผลิตทางการเกษตรของตน อันได้แก่ ข้าวโพดหวาน ซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอศรีรัตนะแห่งนี้ เกษตรกรได้มีการปลูกข้าวโพดหวาน เพื่อการจำหน่ายมากที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ ในภาคอีสานตอนล่าง และสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีด้วยพื้นที่อันเหมาะสมอย่างยิ่ง เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยปีละกว่า 16 ล้านบาท จากการจำหน่ายข้าวโพดหวาน ทั้งจำหน่ายเป็นฟักสด หรือจะต้ม ย่าง ขายกันทุกวัน เรียกได้ว่า หากใครต้องการทานข้าวโพดหวานของแท้ที่อร่อยที่สุด ก็จะต้องเดินทางมาที่อำเภอศรีรัตนะ ซึ่งจะมีข้าวโพดหวานศรีรัตนะจำหน่ายที่บริเวณตลาดนัดพืชผลทางการเกษตรที่หน้าโรงเรียนบ้านสระเยาว์ บ้านปุ่น ตลอดข้างทางยาวกว่า 200 เมตร จำหน่ายกันทุกวัน ก จำหน่ายถุงละ 25 บาท ถุงหนึ่ง มี 6 ฟัก ตัดมาจำหน่ายกันสดๆ และในวันนี้เกษตรกรชาวสวนได้รวมตัวกันจัดงาน “วันข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ” ขึ้นเพื่อส่งเสริมการขาย ส่งเสริมการตลาดขยายให้กว้างไกลออกไป ถือเป็นการประจำปีของอำเภอ จัดมาครั้งนี้เป็นปีที่ 33 แล้ว โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธาน ร่วมกับ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมศรีสะเกษ, นางวาสิตา น้อยพรม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมี นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอศรีรัตนะ ประธานการจัดงาน

นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จากอดีตที่ตนได้มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอศรีรัตนะ ก็ได้ร่วมมือกับพี่น้องชมรมชาวสวนข้าวโพดหวาน ริเริ่มในการจัดงาน วันข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะขึ้น จากนั้นตนก็ได้ย้ายไปทำงานอีกหลายแห่ง แต่ก็ยังได้ติดตามการจัดงานเพื่อส่งเสริมให้ข้าวโพดหวานศรีรัตนะมีชื่อเสียงได้คงอยู่ เพราะเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะผู้ที่ปลูกข้าวโพดหวาน ทดแทนการทำนาข้าว และในหลายพื้นที่ที่มีพื้นที่ไม่เหมาะสมในการทำนา ปรากฎว่าเกษตรกรชาวสวนข้าวโพดหวานเล็งเห็นความสำคัญ เพราะข้าวโพดหวาน สร้างรายได้มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้นมา และที่สำคัญข้าวโพดหวานของอำเภอศรีรัตนะ สามารถปลูกจำหน่ายได้ทุกวัน ได้ทุกเดือน ไม่เหมือนการทำนา ที่มีรายได้ปีละครั้ง เพราะยังเป็นนาน้ำฝน ในวันนี้อำเภอศรีรัตนะ มีประชากร 12,575 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตร 7,410 ครัวเรือน มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ 130,343 ไร่ ซึ่งมีพืชสวนอยู่หลายชนิด ทั้งเงาะ ทุเรียนภูเขาไฟ ลำใย ละมุด มะม่วง ฝรั่ง ชมพู มะปรางค์ไข่ไก่ อื่นๆ และที่สำคัญคือ มีสวนข้าวโพดหวาน ปลูกจำนวน 1,300 ไร่ แต่สามารถหมุนเวียนปลูกได้ทั้งปี มีผลผลิตเฉลี่ย 3,600 ตัน สร้างรายได้ปีละมากกว่า 16 ล้านบาท สร้างงาน สร้างอาชีพให้ชาวศรีรัตนะได้เป็นอย่างดี ซึ่งการจัดงานก็เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนได้รักษาคุณภาพข้าวโพดหวานศรีรัตนะเอาไว้ เพราะข้าวโพดหวานกลายเป็นลมหายใจของชาวอำเภอศรีรัตนะไปแล้ว  ต้องขอขอบคุณทุกขบวนแห่ที่ตบแต่งออกแบบกันมาอย่างสวยงาม โดยเฉพาะสาวสวยๆ ที่มารำเปิดงานวันข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะในวันนี้ ก็ขอกระจายข่าวออกไปว่า หากอยากทานข้าวโพดหวานของแท้ ที่อร่อยที่สุดก็จะต้องมาที่อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เท่านั้น

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์  / ศรีสะเกษ