ลพบุรี-จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พร้อมใจ Big Cleaning เรือนจำกลางลพบุรี

29

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลางลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนทั่วไปจังหวัดลพบุรี ต่างน้อมจิตตั้งมั่นร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในกิจกรรม Big Cleaning เรือนจำกลางลพบุรี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องมาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big cleaning ในเรือนจำทุกแห่งทั่วประเทศ โดยให้เรือนจำ ทัณฑสถาน บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม Big cleaning เรือนจำในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งเรือนจำกลางลพบุรี ได้ประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือร่วมใจของจิตอาสาพระราชทาน ในส่วนของข้าราชการและประชาชนจิตอาสาของจังหวัดลพบุรีกว่า 500 คน ได้ร่วมมือร่วมใจเพื่อแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคี ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ในการสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี “ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบรั้วเรือนจำและสถานที่เยี่ยมญาติภายในเรือนจำ,ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเรือนจำ, และได้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการกับผู้ต้องขังภายในเรือนจำ,การอบรมขยายผลในหัวข้อ”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”และการจัดเลี้ยงอาหารให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพ/ข่าว อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี